ТЕКСТ ЯК ПРОДУКТ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

Марія Валентинівна ЦУРКАН

Abstract


У статті досліджено структуру та основні рівні тексту як лінгводидактичного продукту в процесі викладання української мови як іноземної. Автор розглядає різні підходи науковців до поняття тексту, доводить ефективність текстоцентричної моделі навчання української мови як іноземної в контексті формування професійної мовленнєвої компетенції студента-медика. Досліджено потенційні можливості тексту в навчальному процесі, проаналізовано основні види навчальних текстів, сформульовано методичні підходи до їх використання на заняттях з української мови як іноземної.

Keywords


текст; лінгводидактика; текстоцентрична модель заняття; українська мова як іноземна; іноземний студент-медик; професійно зорієнтоване навчання.

References


Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту : навчальний посібник. Київ: Знання, 2008. 423 с.

Онуфрієнко Г.С. Науковий текст у сучасному лінгводидактичному вимірі. Вісник Запорізького національного університету. 2012. №1. С. 334–339.

Заніздра Н., Заніздра В. Напрями сучасного мовознавства. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2008. Вип. 2 (49). Ч. 1. С. 21-24.

Кутина Н. Структурно-смысловой анализ художественного текста. Свердловск, 1980. 96 с.

Нікітіна А.В. Лінгводидактичний аналіз тексту посібника як засіб навчання студентів-філологів. Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. 2015. Випуск №3 (27). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3702

Гальперин И. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: КомКнига, 2007. 144 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size