ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA ПРИ ВИКЛАДАННІ ГЕОМЕТРІЇ

Юрій Вікторович ЯРЕМЕНКО

Abstract


В умовах швидкого розвитку інформаційнокомунікаційних технологій та сучасного програмного забезпечення важливе місце займає процес використання їх у системі освіти, оскільки якісне викладання навчальних дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надаються інформаційно-комунікаційними технологіями та мережею
Інтернет. При вивченні геометрії можна використовувати різні типи навчальних програм, але особливо важливими для геометрії є такі функції програмного забезпечення, які можуть демонструвати не тільки результат процесу побудови геометричних фігур, а й дають можливість показати послідовність їх виконання - динаміку побудови цих зображень, а потім ще й зміну побудованого зображення при зміні заданих елементів фігури. До таких програм відноситься інтерактивна програма GeoGebra. У статті приведено приклад використання програми GeoGebra при побудові перерізу піраміди.

Keywords


інформаційнокомунікаційні технології; геометрія; програма GeoGebra; зображення геометричних фігур; наочність; ефективність навчання.

References


Гуревич Р.С., Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л., Коношевський О.Л., Шестопал О.В. Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ: монографія. За заг.ред. Гуревича Р.С. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. 348с.

Гулівата І.О., Гусак Л.П. Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. Київ-Вінниця, 2016. Вип. 47. С. 151-154.

Яременко Ю.В. Гелевер І.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при зображенні фігур в геометрії. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. Вип. 178. С. 172-176.

Яременко Ю.В. Зображення фігур в геометрії. Кіровоград, Вид-во Кіровоградського ун-ту, 2017. 44 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size