РОЛЬОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Микола Миколайович КОНДРАШОВ

Abstract


У статті розкриваються можливості рольової технології у підвищенні якості оволодіння іноземною мовою в системі підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах університетської освіти. У зазначеному
контексті представлено визначення технологізації навчального процесу засобами моделювання рольових ситуацій як основи підготовки студентів до іншомовного спілкування, схарактеризована рольова технологія, її структура і зміст, механізм використання їх як засобу досягнення  прогнозованих результатів у якісному оволодінні іноземною мовою.

Keywords


технологізація навчального процесу; рольова технологія; рольова ситуація;, іншомовне спілкування; механізм оволодіння іноземною мовою.

References


Галицька М.М. (2014). Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців. Освітологічний дискурс. № 2. С. 23-32.

Кухта І. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців туристичної сфери: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 Ужгород, 2011. 446 с.

Цявичене П. Ю. Теория и практика модульного обучения. Каунас, 1989. 271 с.

Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика: уч. пособие. Киев: Вища школа, 2005. 231 с.

Добрева С. Интерактивно-рефлексивный контекст университетской подготовки будущих учителей родного язика. Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университеското образование: теории, технологии, управление: сборник с научни доклади. Трета книга. Габрово: ЕКС-Прес, 2019. С. 682–687.

Argyle M. The Psychology of Interpersonal Behavior. London, 1985. 336 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size