ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Олена Георгіївна КІРІЛЕНКО, Юлія Анатоліївна КУЗНЕЦОВА, Олександр Валерійович ВДОВИЧЕНКО

Abstract


У статті здійснена спроба проаналізувати основні проблеми підготовки викладачів до впровадження дистанційного навчання (ДН) у вищих навчальних закладах України. З’ясовано, що в умовах ДН змінюються: зміст педагогічної діяльності, засоби її реалізації, її функціональна спрямованість і характер взаємодії викладача зі студентами. На основі аналізу існуючих
форм підготовки викладачів до впровадження ДН у вишах України виявлено, що підготовка викладачів відбувається очно, дистанційно або очно-дистанційно: на базі відкритих курсів у провідних університетах; у рамках шкіл з підготовки викладачів до організації ДН; у системі підвищення кваліфікації викладачів в університетах і в рамках семінарів-тренінгів. Проведений аналіз дозволив виділити основні проблеми підготовки викладачів: організаційні та педагогічні, які не дозволяють організувати ефективну підготовку викладачів до впровадження ДН у вишах.

Keywords


дистанційне навчання; впровадження дистанційного навчання; особливості діяльності викладача; форми підготовки; організаційно-педагогічні проблеми.

References


Молчанова О.П., Воронина Т.П., Тихонов А.Н., Иванников А.Д., Абрамешин А.Е. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты. Под ред. А.Н. Тихонова. М.: Вита-Пресс, 1998. 256 c.

Бугайчук К.Л. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу МВС України в умовах дистанційного навчання. Витоки педагогічної майстерності. Полтава: ПНПУ. 2012. Вип. 9. С. 12–18.

Васильченко Л. В. Професіограма викладача дистанційного курсу в системі післядипломної педагогічної освіти. Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя: ЗОІППО. 2011. Вип. 2. С. 216.

Жевакіна Н. В. Професійні функції діяльності викладача-тьютора в умовах дистанційного навчання. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія Педагогічні науки. 2011. № 5 (216). С. 5−9.

Кіріленко О. Г. Вимоги до діяльності педагога вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційного навчання. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: збірник наукових праць КиївЗапоріжжя: Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя: ЗОІППО. 2004. Вип. 30. С. 13−19.

Койчева Т. І. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса. 2004. 308 с.

Коневщинська О. Е. Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. Т. 38(6). С. 182–185.

Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання: монографія. За ред. В.М. Кухаренка. Харків: Міськдрук; НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Интернет-образование: технологии педагогического дизайна. Под ред. М. В. Моисеевой. М.: Камерон, 2004. 216 с.

Система дистанційного навчання НТУ «ХПІ».

URL: http://dl.khpi.edu.ua/ (дата звернення 28.03.2019).

Семінар-тренінг у рамках реалізації проекту SCOPES. URL: http://www.krok.edu.ua/ua/novini-tapodiji/item/172-seminar-treninh-u-ramkakhrealizatsii-proektu-scopes (дата звернення

03.2019).

Семінар з питань використання технологій дистанційного навчання. URL: http://adl.nuou.org.ua/2019/02/08/v-ramkahprogrami-deep-provedeno-seminar-z-pitanvikoristannya-tehnologiy-distantsiynogonavchannya/ (дата звернення 28.03.2019).

Семінар з дистанційного навчання засобами Microsoft Office 365. URL: https://eenu.edu.ua/uk/articles/rozpochatoreiestraciyu-na-seminar-z-distanciynogonavchannya-zasobami-microsoft-office-365 (дата звернення 28.03.2019).

Методичний семінар для т’юторів та методистів

дистанційного навчання. URL: http://nuph.edu.ua/13-grudnya-2018-rvidbuvsya-metodichnij-seminar-dlya-tyutoriv-tametodistiv-distancijnogo-navchannya/ (дата звернення 28.03.2019).

Семінар «Дистанційні освітні технології». URL:

https://el.opu.ua/ (дата звернення 28.03.2019).

Cемінар на тему «Психологічні особливості зв’язків студент – викладач при використанні дистанційних методик навчання». URL: http://el.puet.edu.ua/news?page=2 (дата звернення 28.03.2019).

Методичний семінар-нарада відповідальних працівників кафедр ХДУ з технологій дистанційного навчання. URL: http://dls.kherson.ua/dls/ (дата звернення 28.03.2019)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size