ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ В ШКОЛАХ

Оксана Віталіївна СТРУТИНСЬКА

Abstract


Стаття присвячена питанням обґрунтування актуальності підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження освітньої робототехніки в навчальний процес українських шкіл. Для вирішення завдань дослідження проаналізовано сучасний стан розвитку робототехніки як прикладної галузі та як освітнього тренду. У процесі дослідження з'ясовано, що на теперішній час особливого значення набувають питання впровадження робототехніки у навчальний процес закладів середньої та вищої освіти як обов'язкової складової підготовки майбутніх спеціалістів з робототехніки та майбутніх учителів, які будуть навчати освітньої робототехніки, відповідно. У статті розглянуто можливі шляхи впровадження освітньої робототехніки в українські школи, а також окреслено напрями підготовки майбутніх учителів, які будуть навчати освітньої робототехніки – майбутніх учителів
робототехніки.

Keywords


робототехніка; освітня робототехніка; майбутні вчителі інформатики; майбутні вчителі робототехніки.

References


Струтинська О.В. Актуальність впровадження освітньої робототехніки в українську школу. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2019. № 6. С. 115-134.

Executive Summary World Robotics 2018 Industrial Robots. URL: https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf (Дата звернення 03.08.2019).

The Future of Jobs Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jo

bs_2018.pdf?fbclid=IwAR1dhE70_5gsJBtXhct5L_mrCciaWzDv8a0WiHJJXvItfjEhl0MpfH 1shs (Дата звернення 03.08.2019).

Морзе Н.В., Струтинська О.В., Умрик М.А. Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти. Відкрите освітнє есередовище сучасного університету, № 5 (2018). С. 178-187. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/175/233# .XCVa1fmLTcs (Дата звернення: 03.08.2019).

Струтинська О.В., Баранов С.С. Тенденції розвитку освітньої робототехніки в закладах позашкільної освіти. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 1(19). С. 196-204.

Шолом П.С., Здолбіцький А.П., Жигаревич О.К., Яручик В.Л. Роботизована система з дистанційним керуванням. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк. 2015. Вип. 19. С. 86-90.

Проект концепції STEM-освіти в Україні. URL:

http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (Дата звернення: 03.08.2019).

Боровик Д.В., Вовковінська Н.В., Войченко О.П. Програма курсу «Технічна творчість. Робототехніка 5–9 класи». Комп'ютер у школі та сім'ї. Київ, 2017, №3. С. 12-17.

Василюк А.Д., Клименко П.О., Ніфантьєв К.С. Програма курсу за вибором «Робототехніка» для учнів 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2018. URL: http://ies.org.ua/wpcontent/uploads/2018/08/GRIF_PROG_WEB.pdf.

Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання та технічної творчості для 5- 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Технологія керування робототехнічними системами». 2013.

Кіт І.В., Кіт О.Г. Програма курсу за вибором «Проектування робототехнічних систем» для вивчення у 7-9 класах. Листи ІІТЗО від 23.05.2013 № 14.1/12-Г-178. 2013. URL: https://drive.google.com/file/d/0B7_wRGRJlavXV1 I0V1Zib2t0OWs/view вільний (дата звернення: 03.08.2019).

Кожем’яка Д.І. Навчальна програма курсу за вибором "Основи робототехніки" для вивчення у 5-9 класах. Лист ІМЗО від 04.12.2015 № 2.1/12-Г-106. Київ: Пролего, 2015. URL: http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/p _lego.pdf вільний (дата звернення: 03.08.2019).

Лисенко Т.І., Шевель Б.О. Програма курсу за вибором «Основи робототехніки» як варіативного модуля до навчальної програми «Технології. 10–11 класи». Лист ІІТЗО від 19.02.2015 № 14.1/12-Г-50. URL: http://vynahidnyk.org/files/Doc2.doc вільний (дата звернення: 03.08.2019).

Луценко В.Ю. Використання засобів робототехніки при вивченні змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування»: Методичний посібник. Вінниця: ММК, 2015. 38 с.

Лучковський А.І., Соколов В.А. Технічна обдарованість старшокласників: Методичні рекомендації. Київ: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 253 с.

Навчальна програма «Технології 10–11 класи» (рівень стандарту) 2017. 29 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/texnologiyi-ostatochnij-variant-10.11.17.docx вільний (дата звернення: 03.08.2019).

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. За ред. Шкури Г.А., Ніколайко Н.Ю. К.: УДЦПО, 2018. Вип. 3. 117 с.

Пахачук C.C., Оніщук І.П. Збірник навчальних програм з позашкільної освіти дослідницькоекспериментального напряму секції «Робототехніка» [упоряд. О.Ф. Бурбела]. Луцьк. 2016. 40 с.

Туташинський В.І., Кірютченкова І.В. Технології (рівень стандарту): підручник для 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018. 216 с.

Ходзицька І.Ю., Боринець Н.І., Гащак В.М. Технології (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Ранок, 2019. 208 c.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size