РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВИШУ

Наталія Леонідівна ТОЦЬКА, Маргарита Едуардівна ФРОЛОВА

Abstract


Розглянуто мовний аналіз сучасних текстів. Значна увага спрямована на лексику історичних слів-реалій при перекладі з метою вільного самовираження особистості у виробничих відносинах. Предметом вивчення є мовний аналіз сучасних перекладів документів, наукових текстів, якими користуються у фаховій діяльності спеціалісти щодо нормативних форм. Завданням перекладу має стати якщо не пряме відтворення особливостей структури його тексту, то пряме відтворення їх функцій шляхом використання аналогічних засобів вираження думок. Переклад тексту в оригіналі вимагає вдумливого аналізу змісту та добору
таких засобів, які б найточні ше передавали зміст. Певної уваги заслуговують слова-реалії, що виникають мимоволі у мові кожного народу і відображають національну специфіку; про перекладі такі слова завдають великих труднощів, оскільки походження лексем у кожного народу неоднакове. Підхід до навчання українського професійного мовлення повинен ґрнтуватися на концептуальній засаді, що передбачає не тільки пізнання життя народу в мові, а й відновлення віками надбаних, а потім утрачених багатств української культури й рідної мови. Адже ставлення студента до державної мови свідчить і про його культурний рівень, і про його громадянськість. Цілком зрозуміло, що в центрі уваги викладачів вищого навчального технічного закладу повинні стати особливості формування професійно зумовленого мовлення, над удосконаленням яких треба працювати не лише при вивченні гуманітарних дисциплін, а й дисциплін фахового призначення, над удосконаленням яких треба працювати не лише при вивченні гуманітарних дисциплін, а й дисциплін фахового призначення.


Keywords


слова-реалії; інтелект особи; професійна діяльність; переклад тексту; національна специфіка.

References


Булаховський Л.А. Питання походження української мови. Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. 220 c.

Єрмоленко С.Я. Культура української мови. Мова. Людина, Суспільство. Київ: Наукова думка, 1997. С. 103–110.

Бабич Н.Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови. Українська мова і література в школі. 1990. №8. С. 26–29.

Біляєв О.М. Білінгвізм і питання інтерференції в мовленні учнів. Українська мова і література вшколі. 1980. №1. С. 41–49.

Енциклопедія освіти. Гол. ред. Кремень В.Г. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Рукас Т. Формування культури ділового мовлення в майбутніх інженерів: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 1999. 20 с.

Пономарів О.Д.,Різун В.В.,Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова. За ред. О. Д. Пономарева. 2-ге вид., переробл. Київ: Либідь, 2001. 400 с.

Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у діловому спілкуванні: навч. посіб. Київ: БІНОВАТОР, 2005. 352 с.

Білодід І. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. Термінологічна лексика. Київ: Вища школа, 1973. С. 158–173.

Шиянюк Л.В. Текст як основа формування риторичної культури студентів-нефілологів. Вісник Львівського університету: Серія філологічна: зб.наук.праць. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. Вип.50. С. 371–377.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size