ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗІ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Анна Володимирівна КУРЄНКОВА

Abstract


У статті висвітлено методичні особливості організації та проведення сюжетнорольових ігор соціального спрямування у роботі з дітьми старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Здійснено
теоретичний аналіз проблеми ігрової діяльності як засобу формування соціальної компетентності дошкільників досліджуваної категорії. Охарактеризовано особливості ігрової діяльності дітей із інтелектуальними порушеннями. Визначено психолого-педагогічні умови, яких необхідно дотримуватися педагогові для організації ігрової діяльності. У результаті проведення педагогічного експерименту виділено чотири етапи навчання сюжетно-рольової грі соціального спрямування дошкільників із порушеннями
інтелекту: пропедевтичний; створення ігрової ситуації, ознайомлення з атрибутами, навчання ігровим маніпуляціям з ними; навчання рольовим діям; програвання сюжетно-рольової гри. Висвітлено структуру занять, що складалася з трьох етапів: підготовчого, основного та заключного. Розкрито методи і прийоми, що застосовувалися на кожному з етапів заняття з сюжетно-рольової гри.

Keywords


сюжетно-рольова гра; соціальне спрямування; старші дошкільники з інтелектуальними порушеннями.

References


Meichenbaum, D. Components of the Model. In Jeri Dawn Wine & Marti Diane Smye (Eds.). Social competence. New York, London: The Guilford Press, 1981. Р. 37–60.

Рубинштейн С. . Психология умственно отсталого

школьника. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2016. 262 с.

Эльконин Д. Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. 304 с.

Смирнова, Е.О., Рябкова, И.А. Психология и педагогика игры. Москва: ЮРАЙТ, 2017. 223 с.

Соколова Н. Д. Игровая деятельность умственно отсталых дошкольников. Дошкольное воспитание аномальных детей: Книга для учителя и воспитателя. За ред. Л. П. Носкова. М.: Просвещение,1993. С. 135–147.

Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М.: Эксмо. 2004. 512 с.

Докторович М.О.Соціальна компетентність як наукова проблема. Психологія і суспільство, 2009. Вип. 3, С.144-147.

Курєнкова, А.В., Бондаренко, Ю.А. Аналіз проблеми соціальної компетентності в теорії освіти. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2016. Вип. 73. Том 2. С. 26–31.

Миронова С. П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності. Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 206 с.

Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини. Київ: Знання, 2008. 359 с.

Хинш Р. Социальная компетенция. Харьков: Гуманитарный, 2005. 192 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size