КОНСУЛЬТУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Юрій Володимирович Вінтюк

Abstract


У статті розглянуті особливості процесу консультування у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчено праці що стосуються особливостей процесу професійного психологічного консультування. З’ясовані підходи до консультування при вирішенні різноманітних життєвих завдань. Наведені результати власного дослідження, що розкриває особливості консультування у підготовці майбутніх фахівців у ВНЗ, психологів зокрема. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.


Keywords


професійна підготовка у ВНЗ, психологічне консультування, проблеми особистісного і професійного становлення, підготовка майбутніх фахових психологів.

References


Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультированию. М.: Академия, 1995. 128 с.

Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. К.: Сфера, 1998. 342 с.

Бадалова М. В. Тренинг интеллектуальных навыков консультирования. Практическое руководство. Севастополь: Стрижак-пресс, 2003. 214 с.

Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. СПб.: Питер, 2002. 256 с.

Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: навчальний посібник. К.: Четверта хвиля, 2004. 256 с.

Васьківська С. В. Технологія консультування (Організація консультативної взаємодії). К.: Главник, 2005. 96 с.

Васьківська С. В. П’ять вимірів психологічного консультування. К.: Ніка-центр, 2019. 400 с.

Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный поход. К.: Наук. думка, 1995. 128 с.

Гусакова М. П. Психологическое консультирование: учебное пособие. М.: Эксмо, 2010. 288 с.

Емішянц О. Б. Проблеми психологічного консультування. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i37/32.pdf

Кочюнас Р. Проблемы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999. 240 с.

Мей Р. Искусство психологического консультирования. М.: Класс, 1994. 144 с.

Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. М.: Смысл, 2004. 109 с.

Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). К.: Освіта України, 2010. 230 с.

Пеньковська Н. М., Шептицький Р. В. Основи психологічного консультування в методі позитивної психотерапії: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Крок, 2014. 286 с.

Помиткін О. Е. Індивідуальне психологічне консультування учнівської молоді на засадах духовно орієнтованого підходу. URL: https://novyn.kpi.ua/2006-2/07_Pomitkin.pdf

Самошкіна Л. М. Основи психологічного консультування: навчальний посібник ; за ред. Е. Л. Носенко. Дніпропетровськ, вид-во ДНК, 2011. 332 с.

Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: навчальний посібник. К.: Каравела, 2013. 176 с.

Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. К.: Главник, 2004. 96 с.

Томашек Н. Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании ; Пер. с нем. Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2016. 168 с.

Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування. К.: МАУП, 2004. 152 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size