ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лілія Євгенівна Клос

Abstract


Представлено основну термінологію сфери здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників як один із результатів дослідження північноамериканського досвіду реалізації соціальної роботи у сфері охорони здоров’я і теорії та практики професійної підготовки соціальних працівників в університетах США до такої діяльності. Окреслено послідовне формування понять двох смислових рядів «здоров’я → здоров’єзбереження → здоров’єзбережувальна діяльність → здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника» і «професійна підготовка → підготовка соціальних працівників → професійна підготовка соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності». Обґрунтування термінології здійснювалося на засадах термінологічного і компаративного підходів.


Keywords


професійна підготовка, соціальний працівник, професійна підготовка соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності

References


Список бібліографічних посилань

Амосов Н. Раздумья о здоровье (3-е изд., доп., перераб.). Москва: Физкультура и спорт. 1987. 188 c.

Аслаева Р. Стратегия социально-профессиональной подготовки дефектологов в педагогическом вуз: aвтореф. дисс. д-ра пед. наук. Удмуртский государственный университет, Ижевск, 2011. 42 c.

Бєлікова Н. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: aвтореф. дис. д-ра пед. наук. Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, 2012. 40 c.

Быков В. . Здоровьесбережение студенческой молодежи технического ВУЗа в условиях поиска новой образовательной парадигмы. Успехи современного естествознания, 2010. #9. C. 154–156

Вакуленко М. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії . Київ, 2009. 338 c.

Васильева О., Филатов Ф. Психология здоровья. Феномен здоровья в культуре. Ростов-на-Дону: ООО «Мини-Тайв», 2005. 388 c.

Вороненко Ю. (Ред.). Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Тернопіль: Укрмедкнига. 2002. 362 c.

Дмітрієва О. Сутність поняття здоров’я в науковій літературі Сполучених Штатів Америки. Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2011. # 2 (9). C. 116–119.

Гаркуша С. Теоретичні та методичні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: aвтореф. дис. д-ра пед. наук. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Чернігів. 2015. 42 c.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: «Либідь», 1997. 376 c.

Зимівець Н. Категорія здоров’я в контексті концепції сприяння покращенню здоров’я. Освіта Донбасу, 2010. #6 (143). C. 109–118.

Клос Л.Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у США до здоров’єзбережувальної діяльності: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2018. 42 с.

Красилов В. Здоровьесберегающий подход к организации воспитательно-образовательного процесса в учреждении начального профессионального образования: aвтореф. дисс. канд. пед. наук. ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», Новокузнецк. 2009. 26 c.

Леонтьев A. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). Москва: Смысл. 2001. 298 c.

Любар О., Стельмахович О., Федоренко Д. Історія української педагогіки. Київ: ІЗМН МО України. 1998. 436 c.

Марків О. Здоров’я людини як соціальна проблема. Нова парадигма, 2009. #88. C. 71–81.

Палічук Ю. Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю: aвтореф. дис. канд. пед. наук. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,Тернопіль. 2011. 24 c.

Піча В., Гайдук Н., Клос Л. (Укл.), В М. Піча (Ред.) Все про соціальну роботу. Львів: Новий Світ–2000. 2012. 648 c.

Поліщук В. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти: монографія. Тернопіль: ТНПУ. 2006. 496 с.

Романова Н. (Ред.). Молодь за здоровий спосіб життя. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.). Київ: ТОВ «Основа». 2010. 542 с.

Соколенко О. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я: автореф. дис. канд. пед. наук. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2008. 28 с.

Anderson, N., Anderson, E. (2003). Emotional Longevity – What Really Determines How Long You Live. New York: Viking Penguin.

McCabe, J. T. (1984). Perceptions of Social Work Performance in a Hospital Setting: Implications for Education and for Geriatric Practice University of California. Berkeley.

Nagi S.Z. (1975) Teamwork in health care in the U.S.: A sociological perspective. Milbank Memorial Fund Quarterly Health Social, 53, 75–91.

Weil, A. (2004). Health and healing: the philosophy of integrative medicine and optimum health. New York: Houhgton Miflin Co.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size