ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ЗВО ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ (ТЕОРІЇ КРИВИХ)

Оксана Миколаївна КОЛОМІЄЦЬ, Олена Іванівна БРИНЬКО

Abstract


Схарактеризовано досвід формування у студентів дослідницьких умінь при навчанні диференціальної геометрії, зокрема, дослідженні геометричних місць точок у теорії кривих.

Keywords


навчання студентів геометрії; дослідницькі уміння; геометричне місце точок.

References


Дробиш Л.В., Карпенко Ю.В. Дослідницька діяльність студентів як засіб якісної підготовки фахівців. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 635–636.

Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности. Москва: Знание, 1984. 96 с.

Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно– исследовательской деятельности. Москва: Высшая школа, 1981. 240 с.

Коломієць О.М. Геометричні уміння та їх класифікація. Вісник Черкаського університету. 2007.Вип. 111. С. 58–65.

Тарасенкова Н.А. Використання знаковосимволічних засобів у навчанні математики. Черкаси: Відлуння-плюс, 2002. 400 с.

Навчальні програми для 5–9 класів.

URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/

navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.

Навчальні програми для 10–11 класів.

URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/navchalni-programidlya-10-11-klasiv.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size