МОДЕРНІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СКЛАДНИКА

Валентина Іванівна БАДЕР

Abstract


Проаналізовано психолого-педагогічні і лінгвістичні дослідження у контексті посилення емоційного складника у формуванні комунікативної компетентності. Окреслено зміст лінгвістичної підготовки з погляду інтернет-лінгвістики, уточнено поняття комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах інтернет-спілкування.

Keywords


вчитель початкової школи; емоціологія; емоційна компетентність; комунікативна компетентність; мережне спілкування; інтернет-спілкування; інтернет-лінгвістика.

References


Кондрашова Л. Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності. Рідна школа. 2010. № 7–8. С. 14–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_7-8_6 (дата звернення 01.12.2019).

Концепція Нової української школи. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 01.12.2019).

Державний стандарт початкової освіти.

URL: http://dano.dp.ua/attachments/article /303/Державний%20стандарт%20початкової%20освіти.pdf

(дата звернення 01.12.2019).

Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи».

URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors

/u-137/standart_uchytelya_pochatkovoyi_shkoly.pdf

(дата звернення 01.12.2019).

Лодатко Є.О. Теорія і практика розвитку математичної культури вчителя початкових класів: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04; 13.00.02. Слов’янськ: Слов’янський держ. пед. ун-т, 2011. 556 с.

Глущенко А. Емоційність тексту та емоційна саморегуляція мовлення: лінгвопсихологічні аспекти. Мовознавчий вісник. 2012. Вип. 14–15. С. 303–307.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2012_14-15_48 (дата звернення 01.12.2019).

Богданова І.Є., Перелигіна Л.А., Фролова О.І.

Психолінгвістичні особливості мовної діяльності в умовах експериментальної ситуації. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. №8. С. 388–394.

Кузенко Г.М. Мовні засоби вираження емотивності. Наукові записки НаУКМА. 2000. Т. 18: Філологічні науки. С. 76–83. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9836

(дата звернення 01.12.2019).

Витт Н.В. Личностно-ситуационная опосредованность выражения и распознавания эмоций в речи. Вопросы психологии. 1991. № 1. С. 95–107.

Носенко Э.Л. Эмоциональное состояние и речь. Киев: Высшая школа, 1981. 192 c.

Горошко Е.И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы.

URL: http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76 (дата звернення 01.12.2019).

Чемеркін С. Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо- структурні процеси. Київ. НАН України. Інститут української мови. 2009. 240 с.

Жирун О.А. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності у майбутніх редакторів у взаємодії з авторами: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2006. 20 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size