МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Аліна Анатоліївна БАЛИЦЬКА, Інна Вадимівна АНГЕЛОВСЬКА

Abstract


Обґрунтовано теоретичну модель фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Вмотивовано показано її сприяння глибшому науково-педагогічному осмисленню й практичному вирішенню актуального у царині професійної освіти завдання формування у майбутніх рятувальників психологічної і фізичної готовності до виконання професійних завдань в умовах значних психофізичних навантажень.

Keywords


рятувальник; фахівець оперативно-рятувальної служби; екстремальні умови; модель, готовність до виконання професійних завдань.

References


Новий тлумачний словник української мови (у 3 томах). Т.1: А–К. Укладачі: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ: АКОНІТ, 2001. 926 с.

Філософський енциклопедичний словник [редкол.: В.І. Шинкарук (голова) та ін.]. Київ: Абрис, 2002. VI. 742 с.

Островерхова Н.І. Моделювання в управлінській діяльності директора. Директор школи, 1999. № 8–9. С. 28–34.

Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти. Українська педагогіка. Освітній портал. URL: http://ukped.com

/statti/onpd/3719-modeli-v-naukovomudoslidzhenni.html.

Кравченко Г.Ю., Почуєва О.О. Моделювання в теорії управління освітніми процесами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 25(1). С. 152–155.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: учебное пособие. М., 2007. 668 с.

Вареник В.В. Інженерно-психологічне забезпечення професійного відбору до державної пожежної охорони України: дис... канд. психол. наук: 19.00.03. Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2001. 219 с.

Озолин Н.Г. Молодому коллеге. М.: ФиС, 1988. 288 с.

Ішичкіна Л.М. Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної підготовки особового складу підрозділів пожежної охорони: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ: Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка, 2005. 204 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size