ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Інна Олександрівна НІКОЛАЄСКУ

Abstract


Аргументовано, що у професійній підготовці магістрів дошкільної освіти під час викладання лінгводидактичних дисциплін не приділяється належної уваги теорії та практиці проблемного навчання як способу активізації пізнавальної активності. Вмотивовано необхідність формування у магістрів дошкільної педагогіки вмінь під час викладацької практики організовувати і здійснювати в освітньому середовищі закладу вищої освіти проблемного навчання, що є однією з найважливіших професійних компетенцій. Проаналізлвано наявні в науково-методичній літературі визначення проблемного навчання і проблемних ситуацій, описуються види проблемних ситуацій. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо використання проблемних ситуацій під час викладання магістрами дошкільної  лінгводидактики з позицій сучасної методичної науки і накопиченого досвіду практичної роботи у галузі вищої освіти.

Keywords


проблемне навчання; проблемні ситуації; способи і прийоми створення проблемних ситуацій; освітній процес у вищій школі; магістри дошкільної освіти; дошкільна лінгводидактика.

References


Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Москва: АСТ, 2009. 480 с.

Багаутдинова А. Ш., Клещева И. В. Инновационные образовательные технологии в высшем образовании. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. № 1.

URL: http://www.economics.ihbt.ifmo.ru (дата звернення: 10.10.2019).

Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителя. Москва, 1977. 240 с.

Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. Москва: Лабиринт, 1996. 416 с.

Ковалевская Е.В. Проблемное обучение: подход, метод, тип, система (на материале обучения иностранным языкам). Кн. 2. Москва: МНПИ, 2000. 247 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. Москва: Народное образование, 1998. 256 с.

Willis D., Willis J. Doing Task-based Teaching. Oxford, 2007. 278 p.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. Москва, 1972. 392 с.

Чернявская А.П. Проблемное обучение. Образовательные технологии. Ярославль: Издательство ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2005. С. 29‒33.

Агапов В.И. Основные методические приемы создания проблемных ситуаций в учебной лекции. роблемное обучение в специализированном вузе: сб. науч. трудов. Под ред. Л.М. Колодкина. Горький, 1985. С. 50–57.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size