РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Марія Василівна КАЛИНИЧ

Abstract


У статті розглядається проблема ролі мотиваційного компоненту в процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів. Обґрунтовано значимість перекладацької діяльності в сучасних умовах.
Підкреслюється важливість міжмовної комунікації у налагодженні культурних, економічних, соціальних, політичних зв’язків між державами, що забезпечує більш повне розуміння особливостей та специфіки розвитку інших народностей та націй у світовому масштабі. Наголошується на значенні вивчення іноземних мов, що значно сприяє процесам глобалізації, притаманних сучасному розвитку людської цивілізації. Концентрується увага на тому, що велику потребу в перекладах і перекладачах викличе подальше поширення міжнародних контактів, обмін в галузі культури, спорту, туризму, проведення різних міжнародних форумів, зустрічей і переговорів в численних міжнародних, урядових і неурядових організаціях. Наводяться результати анкетування та соціологічного опитування студентів, щодо їх мотивації з вибору професії перекладача і приходе до висновку, що на розвиток мотивації студентів до навчання і оволодіння професією перекладача впливає рівень організації навчального процесу, технології та методики, застосування інтерактивних методів та педагогічних прийомів, що значно розширюють зацікавленість та інтерес студентів до вивчення мов та перекладацьких дисциплін зокрема.

Keywords


компетентнісний підхід; перекладацька діяльність; мотивація; професійна компетентність; компетенції; художній стиль; інноваційні методи.

References


Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2004. 424 с.

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Санкт-Петербург: Союз, 2001. 288 с.

Симонова Н.М. Мотивация и ее роль при овладении иностранным языком в языковом вузе. Психология и методика обучения устной речи в языковом вузе. Сборник научных трудов МГПИИЯ им М. Тореза. М.: МГПИИЯ, 1979.

Комусова Н.В Развитие мотивации к овладению профессией в период обучения в вузе: автореф. дис. … канд. психологич. наук. Л., 1983. 16 с.

Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. М.: Высшая школа, 1977. 247 с

Пейсахов Н.М., Шевцов М.Н. Практическая психология. Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. 119с.

Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969.

Федоренко Т.Г. Понятие «профессиональная компетентность» в современных исследованиях. Актуальные проблемы образования и культуры в контексте XII века. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. С. 63–66.

Тесля Е. Будущее «педагога-технолога». Высшее

образование в России. 2000. №3. С. 93–98.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size