АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ АВТОРСЬКИХ ШКІЛ

Лілія Асхатівна МАРТИНЕЦЬ

Abstract


Статтю присвячено розкриттю сутності феномену «авторська школа».
Акцентовано увагу на оригінальності загальнопедагогічної, дидактичної, методичної чи виховної системи в авторській школі. Опрацьовано з урахуванням надбань психології, педагогіки, вікової фізіології та інших наук, вітчизняний і зарубіжний педагогічний досвід, який упроваджується за авторського керівництва чи за його участю у навчально-виховному закладі.
Розкрито особливості розвитку авторських шкіл за умов наявності   оригінальної ідеї, висококваліфікованих, професійно підготовлених кадрів, авторського методичного забезпечення, кабінетів і лабораторій, авторських традицій, притаманних певному навчальному закладу. Схарактеризовано із зазначених позицій авторські школи М. Гузика, О. Захаренка.

Keywords


авторська школа; оригінальна ідея; інноваційна діяльність; інновації; експериментальний навчальний заклад.

References


Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України.

URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/54252/.

Гончаренко С. Український педагогічний словник [гол. ред. С. Головко]. Київ: Либідь, 1997. 373 с.

Островерхова Н.М. Чи можна керувати «Школою свободи»?. Директор школи, ліцею, гімназії. 2000. № 1. С. 26–33.

Юрчонок Ю.В. «Авторська школа» : до визначення сутності поняття. Гуманізація навчальновиховного процесу: зб. наук. праць. Слов’янськ, 2009. Вип. 46 (XLVI). С. 293–296.

Побірченко Н.С. Змістовий аспект поняття «авторська школа». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2007. Вип. 36. – С. 33–37.

Лісова О. Д. Інноваційні підходи до розбудови виховної системи Авторської школи М. П. Гузика. – Школи духовності, інтелекту, здоров’я і радості. Директор школи, ліцею, гімназії. 2012. № 3. С. 18–27.

Проц М. Авторська школа в Україні як педагогічний феномен: питання засадничих основ її організації. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2011. Вип. 572. С. 145–152.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size