ПЛАНУВАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ

Тетяна Анатоліївна САВЄЛЬЄВА

Abstract


Досліджено процес управління на адаптивних засадах у закладах фахової передвищої освіти. Представлено огляд результатів теоретичного та практично-дослідницького пошуку з вивчення низки питань, пов’язаних зі
з’ясуванням значення поняття «конкурентоспроможність закладу освіти».
Встановлено, що планування діяльності коледжу на адаптивних засадах дає можливість підвищити рейтинги популярності освітнього закладу та серед конкурентних закладів фахової передвищої освіти.

Keywords


планування роботи закладу освіти; конкурентоспроможність закладу освіти; фактори формування попиту на послугу освіти; ринок освітніх послуг.

References


Воробйова К.О. Визначення ефективних методів підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 995–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2016_1_12. (дата звернення 10.06.2019).

Пащенко Н.И. Конкурентоспособность вузов и стратегия их деятельности в условиях региональной конкуренции: дис. … канд. экон. наук: 08.00.04. Уфа, 1999. 191 с.

Романова И.Б. Управление конкурентоспособностью высшего учебного заведения. Ульяновск: Средневолж. науч. центр, 2005. 137 с.

Кравченко К.В. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу. URL:

http://nvd.luguniv.edu.ua/archive/NN15/11kkvnz.pdf.

(дата звернення 15.08.2019).

Державна служба статистики України. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua.

Стадний Є. А. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи. Аналітичний центр CEDOS. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles /ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-tastereotypy (дата звернення 15.04.2019).

У Польщі навчаються 40 тисяч українців. Освіта за кордоном. URL: https://osvita.ua/abroad/64718/(дата звернення 01.06.2019).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size