ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Ірина Григорівна ДАНИЛЬЧЕНКО

Abstract


Висвітлено можливості використання художньої дитячої літератури в підготовці студентів спеціальності «Дошкільна освіта» до екологічної освіти дітей дошкільного віку. Розкрито специфіку жанрів дитячої літератури, які можна використовувати з метою екологічної освіти дошкільників.

Keywords


підготовка вихователів; діти дошкільного віку; зміст екологічної освіти; дитяча література; жанри дитячої літератури.

References


Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду: книга для педагогических дошкольных учреждений, преподавателей, студентов педагогических ун-тов, колледжей. Москва: Карапуз, 2001. 432 с.

Лисенко Н.В. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи: навч.-методич. посіб. Київ: Слово, 2015. 352 с.

Плохій З.П. Формуємо екологічну компетентність

молодшого дошкільника: навч.-методич. посіб. до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Київ: Світич, 2010. 144 с.

Загородня Л.П. Формування екологічної компетентності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: монографія / під заг. ред. О. І. Курка. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. 232 с.

Данильченко І.Г. Формування екологолітературної компетентності в студентів у процесі вивчення дисципліни «Дитяча література». Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. Випуск 2(34). С.154–166.

Загородня Л.П. Формування готовності магістрів до забезпечення управління якістю освітнього процесу в закладі дошкільної освіти під час вивчення фахових дисциплін. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2019. Вип. 26. С. 71–78

Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. Київ: Вид-во імені О. Теліги, 2003. 328 с.

Сухомлинський В.О. Творчість у колективі. Роль казки у колективному житті дітей: вибрані твори в 5 т. Київ: Радянська школа, 1977. Т. 1. С. 507–521.

Бєлєнька Г. Екологічна казка у житті сучасної дитини. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2012. № 2.С.17–24.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size