МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ – ВАЖЛИВА ДИДАКТИЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

Марія Федорівна ШМИР

Abstract


Розглядається проблема підготовки вчителів іноземної мови, як фахівців нового типу, що є найважливішою умовою відродження всієї вітчизняної культури, її інтеграції в європейське співтовариство. Приділяється особлива увага дидактичним умовам, що сприяють забезпеченню формування пізнавальної діяльності студентів, окреслюються складові компоненти пізнавальної діяльності та цілеспрямованості, які в сукупності проявляються у навчальній мотивації. Мотивація визначається як регуляторкомпонент навчальної діяльності. Регуляція ефективності успішності здійснюється як «жорсткими», так і «гнучкими» регуляторами. До «жорстких» регуляторів належить інтелект, психофізіологічні властивості індивіда, до «гнучких» – когнітивні стилі, мотивація. Простежується позитивний вплив на рівень
мотивації упровадження діяльнісного підходу у навчальний процес.
Перспективи подальшого дослідження вбачаються у розгляді пізнавальних умінь, які визначають продуктивність навчальнопізнавальної діяльності.

Keywords


навчальна діяльність; компоненти навчальної діяльності; навчальні цілі; навчальні дії.

References


Український Радянський Енциклопедичний словник: в 3 т. [авт.-уклад. Бабичев Ф.]. Київ: Гол. ред. УРЕ, 1987. Т. 3. 736 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [авт.-уклад. Бусел В.]. Київ-Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки [авт.- упоряд. Семенцова А.]. Одеса: Пальміра, 2006. 272 с.

Андреев В. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. Казань: Центр инновационных технологий, 2006. 680 с.

Арефьев И. Подготовка учителя к профильному обучению старшеклассников. Педагогика. 2003. № 5. С. 49–55.

Хатунцева С. Педагогічні умови адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2004. 204 c.

Комунікативно-орієнтоване навчання іноземної мови у немовному вузі. Іноземні мови. 2009. № 2. С. 28–30.

Галузяк В., Сметанський М., Шахов В. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид., випр. і допов. Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2006. 400 с.

Якобсон П. Психологические проблемы мотивации поведения человека. Москва: Просвещение, 1969. 317 с.

Маркова А., Матис Т., Орлов А. Формирование мотивации учения: кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1990. 191 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size