ОГЛЯД РОЛІ НАУКОВОГО МЕТОДУ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ

Світлана Миколаївна БАБІЙЧУК

Abstract


Обґрунтовано роль наукового методу пізнання в епоху Нового часу. Описано роль наукового знання в освітній сфері. Розкрито роль наукових товариств та академій як осередків розвитку наукової думки тієї епохи. Визначено, що розширення знань через удосконалення науково методу привело до потреби змін в освітній сфері. Описано демонстрації фізичних експериментів в освітніх цілях. Описано внесок Френсіса Бекона та Рене Декарта, Ісака Ньютона в дослідженні ефективності та об’єктивності застосування наукового метода в дослідженнях. Розглянуто головні ідеї праці «Міркування про метод», оприлюднення якої вважається переломним етапом у становленні науки Нового часу. Визначено, що в епоху Нового часу наука мала безпосередній вплив освіту, оскільки відомі представники науки популяризували та долучали до своїх досліджень студентів та молодих науковців через заклади освіти. В цей час освіта стала інструментом соціалізації людини, тому відомі педагоги цієї епохи наголошували на необхідності раннього розвитку дитини (Джон Локк та Жан Жак Руссо) та універсальності і природо відповідності (Ян Амос Коменський). 

Keywords


науковий метод; Новий час; освіта; наука; нау-кові знання

References


Філософія освіти: Навчальний посібник. За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 329 с.

Огнев’юк В.О. Філософія освіти в структурі нау-кових досліджень феномену освіти. Шлях осві-ти, 2009. № 2. С. 2–6

Кивлюк О.П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гу-манітарний вісник Запорізької державної інже-нерної академії, 2014. Вип. 57. С. 192–200.

Зязюн І.А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні на-уки, 2011. Вип. 1.33. С. 22–27.

Шашкова Л.О. Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті: монографія. Київ: Грамо-та, 2008. 328 с.

Porter R. The Cambridge History of Science. University College London. 2003. URL: https://books.google.com.ua/books?id=KDSqLsOHc9UC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Gillispie C. Science and Polity in France: The End of the Old Regime. Princeton University Press. 1980. URL: https://books.google.com.ua/books?id=EPgIp RIvaSAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Gilman D.C., Peck H.T., Colby F.M. et al. New International Encyclopedia. 5 Vol. 1926. URL: https://archive.org/details/newinternational05gilm.

Polinière P. Expériences de Physique. Pierre Polinière. 1709. URL: https://books.google.com.ua/ books?id=fgQ5AAAAMAAJ&dq=poliniere+Exp%C3%A9riences+de+Physique&source=gbs_navlinks_s.

Turner H. Francis Bacon’s Common Notion. Journal for Early Modern Cultural Studies, 2013. 13(3). URL: https://muse.jhu.edu/article/508728/pdf.

Dixon H. The story of Lord Bacon's Life. London, 1862. URL: https://books.google.com.ua/books? id=VxW0uAEACAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.

Descartes R. Letter of the Author to the French Translator of the Principles of Philosophy serving for a preface. URL: http://www.classicallibrary.org/ descartes/principles/preface.htm

Descartes R. Discourse on Method and Medita-tions. New York: The Liberal Arts Press. 1960. URL: https://archive.org/details/discourseonmeth00desc/page/n5/mode/2up

Garber D. Descartes, René; The Cogito Argument. Routledge Encyclopedia of Philosophy. In E. Craig (Ed.). 2017. URL: http://rep.tandf.test.semantico.net /article/DA026SECT3

Robert N., Sankey H. Theories of Scientific Method: an Introduction. New York: Routledge. 2007. URL: https://books.google.com.ua/books?id=aKjgBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Cottingham J., Murdoch, D., Stoothof, R. The Philosophical Writings of Descartes: Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 434 с.

Филлипов М.М. Исаак Ньютон. Его жизнь и научная деятельность. Москва: Директ-Медиа, 2016. 143 с.

Ньютон И. Лекции по оптике. Москва: Изд-во АН СССР, 1946. 304 с.

Клайн М. Математика. Утрата определённости. М.: Мир, 1984. 446 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size