ВЗАЄМОДІЯ ISO ТА ESG У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Оксана Петрівна ВОРОБЙОВА

Abstract


У межах даної статті розглянуто міжнародні дослідження щодо стандартизації систем управління якості у галузі вищої освіти, а саме: порівняння  стандартів Міжнародної організації стандартизації (The International Organization for Standardization, ISO) та положення Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG). Проаналізовано стандарти ISO 9001, ISO 9001:2000, ISO 9001:2015 та ISO 21001. Визначено, що запровадження та використання системи управління якості ISO значно покращить управлінські процеси закладу та підвищить ефективність щодо управління якістю

Keywords


вища освіта; якість вищої освіти; забезпечення якості вищої освіти; система управління якості у вищій освіті; ISO; ESG.

References


Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. URL: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf (дата звернення 15.04.2019)

Ortega S., Señal N., Velón Sixto L. Еxperiences using iso 9001 to meet ESG in three spanish agencies. URL: http://www.acsug.es/sites/default/files/presentation%20ISO-ESG.pdf (дата звернення 23.10.2019)

Camilleri A.F. Standardizing Management Systems for Educational Organizations: Implications for European Higher Education. URL: https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=1078 (дата звер-нення 23.10.2019)

Jambor A., Dzubakova M., Habanbk J. Integration of ESG 2015 and ISO 9001:2015 standards in the higher education organization (case study) URL: https://www.researchgate.net/publication/329374848_INTEGRATION_OF_ESG_2015_AND_ISO_90012015_STANDARDS_IN_THE_HIGHER_EDUCATION_ORGANIZATION_CASE_STUDY (дата звер-нення 24.10.2019)

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

ISO Standards. Quality Resources. URL: https://asq.org/quality-resources/standards-101#iso

ISO 21001:2018. Educational organizations – Management systems for educational organizations – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/standard/66266.html

Воробйова О.П. Особливості використання сис-тем управління якості ISO у галузі вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету. Серія «Педагогічні науки», 2019. № 1. С. 200–204.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size