ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА

Ярослав Сергійович СЛУЦЬКИЙ

Abstract


У статті проаналізовано сутнісні характеристики полікультурної освіти, яка має застосовуватися при сучасних методах адаптаційної підготовки іноземного студента, який взаємодіє з представниками нового культурного середовища. Виявлено, що полікультурна освіта проявляється в особливостях взаємозв'язку особистостей, які є представниками різних мовних, етнічних або національних груп. Розглянуто поняття глобального мислення, що характеризується здатністю іноземного студента практично застосовувати наявні навички соціокультурної і міжособистісної діяльності. На основі аналізу висновків дослідників, надано власне трактування понять «полікультурна освіта» та «технологія полікультурної освіти». Для подальшого дослідження підготовчо-адаптаційної системи для іноземних студентів, проаналізовано п'ять факторів полікультурної освіти, спрямованих на ефективну підготовку особистості до академічної та соціальної діяльності

Keywords


адаптація; іноземний студент; полікультурна освіта; акультураційний процес; технологія; діяльність академічного та соціального харак-теру.

References


Большой психологический словарь. Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 672 с.

Безрукова В.С. Основы духовной культуры (эн-циклопедический словарь педагога). Екатерин-бург, 2000. 937 с.

Педагогический терминологический словарь. СПб, 2006. URL: https://rus-pedagogical-dict.slovaronline.com (дата звернення: 23.04.2020).

Адамюк Д.І. Поняття технології: становлення змісту та співвідношення з іншими суміжними поняттями. Право та інноваційне суспільство. 2015. №1(4). С. 34–41.

Давидюк О.М. Технологія як об’єкт господарсь-ко-правового регулювання: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2009. 222 с.

Lucas A.G. Distinguishing between multicultural and global education: The challenge of conceptual-izing and addressing the two fields. Clearing House, 2010. №83(6). Р. 211–216.

Koppelman K. The great diversity debate: Embrac-ing pluralism in school and society. New York: Teachers College Press, 2011. 208 p.

Banks J.A., Banks C.A.M. Multicultural educa-tion: Issues and perspectives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2009. 480 p.

Banks J.A. Multicultural education, transformative knowledge and action: Historical and Contemporary Perspectives. New York: Teachers College Press, 1996. 384 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size