ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Юлія Сергіївна КОТЕЛЯНЕЦЬ

Abstract


В статті обґрунтовано актуальність формування творчої активності дітей за допомогою фольклору в процесі інтеграції різних видів художньої діяльності в теорії та практиці дошкільного виховання. Розкрито різні підходи до розуміння сутності понять «творчість», «активність» та відображено основні тлумачення цих термінів у філософії, психології та педагогіці.

На основі аналізу досліджень визначені можливості таких видів усної народної творчості, як казки, прислів’я й приказки, загадки в формуванні творчої активності, закладені в їх характері й змісті.


Keywords


творчість; активність; дошкільники; художній розвиток; усна народна творчість; суб’єкт діяльності

References


Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. 840 c.

Краткий психологический словарь. Сост. Л.А.Карпенко; Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. М.: Политиздат, 1985. 431 с.

Пономарёв Я.О. Психология творчества и педа-гогика. М., 1976. 304 с.

Крамар П.П. К определению понятия «творчест-во». Вопросы общественных наук. Киев: Наук, думка, 1982. Вып. 50. С. 54–61.

Ермаш Г.Л. Творческая природа искусства. М., 1977. 320 с.

Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества. М.: Alma mater, 1994. 32 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані педагогічні твори в 3-х томах. Т.1. М., 1978.

Ушинский К.Д. Родное слово. Педагогические сочинения в 6-ти томах. Т.2. Москва, Педагоги-ка, 1988.

Запорожец А. В. Психология восприятия сказки ребёнком-дошкольником. Дошкольное воспита-ние. 1948. №9. с. 34–41.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size