ДІАЛЕКТНІ ТЕКСТИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Яна Олександрівна ЛИТВИНЕНКО

Abstract


У статті обґрунтовано доцільність текстоцентричного підходу в мовній освіті учнів старших класів; виявлено дидактичний потенціал діалектних текстів; розкрито особливості використання зразків народного мовлення при вивченні рідної мови; наголошено на виховній функції таких текстів. Запропоновано перелік збірників діалектних текстів з різних регіонів України та опубліковано тексти, записані автором у східнополіських говірках, якими можна послуговуватися на уроках української мови як навчальним ресурсом.

Keywords


мовна освіта; учні старшої школи; текстоце-нтричний підхід; текст; діалектний дискурс; етнічна самосвідомість

References


Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. Упоряд. Л. Гриневич, О. Елькін , С. Калашнікова, І. Кобер-ник,

В. Ковтунець, О. Макаренко, О. Малахова,

Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, Р. Шиян; за заг. ред. М. Грищенка. Київ, 2016. 40 с.

Семеліт О. В. Текстоцентричний підхід у мето-диці викладання української мови як засіб фор-мування комунікативної компетентності учнів. Таврійський вісник освіти, 2005. № 2 (50). Ч. 1. С. 237–245.

Плиско С. М. Технологія уроку української мови з опорою на зв’язний текст та її теоретичне об-ґрунтування. Вивчаємо українську мову та лі-тературу, 2004. № 11. С. 2–4.

Аркушин Г. Л. Голоси з Волинського Полісся: тексти. Луцьк, 2010. 542 с.

уковинські говірки: хрестоматія діалектних тек-стів. Укл. Н. Руснак, Н. Гуйванюк, В. Бузинська. Чернівці, 2006. 384 с.

Говірки Західної Полтавщини. Збірник діалект-них текстів (з додатком CD «Говірки Західної Полтавщини»). Упоряд. Г.І. Мартинова. Черкаси, 2012. 324 с.

Говірки історичної Уманщини та суміжних зе-мель. Ред. Т.М. Тищенко. Умань, 2008. С. 81–246.

Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів. Упоряд. Н.М. Глібчук. Львів, 2000. 156 с.

Говірки Південної Київщини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD «Говірки Південної Київ-щини») / Упоряд. Г.І. Мартинова, З.М. Денисен-ко, Т.В. Щербина. Черкаси, 2008. 369 с.

Говірки Східної Слобожанщини: збірник діалект-них текстів. Упоряд. В.В. Лєснова. Луганськ. 2013. 304 с.

Говірки Черкащини. Збірник діалектних текстів

(з додатком CD «Говірки Черкащини»). Упоряд.

Г.І. Мартинова, Т.В. Щербина, А.А. Таран. Чер-каси, 2013. 881 с.

Говірки Чорнобильської зони. Тексти. Упоряд. П.Ю. Гриценко, Н.П. Прилипко, О.А. Малахів-ська, Л.А. Москаленко, Л.Г. Анісімова, Ю.І. Бід-ношия, С.П. Гриценко, Л.В. Дика, М.В. Поісто-гова, Л.В. Рябець. Київ, 1996. 358 с.

Гримашевич Г. Одяг і взуття Житомирщини в повір’ях та обрядах. Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція. Львів, 2010. С. 564–579.

Старобільщина. Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій. Упоряд. К.Д. Глу-ховцева, В.С. Курило, В.В. Лєснова, О.А. Міхно, І.О. Ніколаєнко, З.С. Сікорська, В.О. Шевцова. Луганськ, 2000. 128 с.

Ястремська Т. Полонинське пастухування Гуцу-льщини в текстах. Львів, 2008. С. 217–271.

Марисова І.В., Талпош В. С. Птахи України. Польовий визначник. Київ, 1984. 184 с.

Петрович Г. Проблема збагачення словника молодших школярів в умовах гірської школи. Гірська школа українських Карпат, 2018. № 18. С. 171–174.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size