ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СІРОПОЛКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Зінаїда Василівна ГІПТЕРС

Abstract


Досліджено прогресивні педагогічні ідеї педагога і вченого Степана Сірополка, його внесок у розвиток національної освіти з проблем освіти дорослих в Галичині у 20-х роках ХХ століття. Використані методи: історико-системний та порівняльний; пошу-ково-бібліографічний; історико-педагогічний, статистичний аналіз фактів, явищ; класи-фікація та систематизація наукових джерел, вивчення документації культурно-освітніх товариств. Перспективи подальших дослі-джень вбачаємо у пошуках ефективних орга-нізаційно-змістових та методичних засад андрагогіки з метою використання їх у про-фесійній освіті дорослих, студентів.

Keywords


Степан Сірополко; андрагогіка; Галичина; освіта дорослих

References


Гамбургская декларация об обучении взрослых. Пятая Международная конференция по образо-ванию взрослых ЮНЕСКО. Гамбург, 14–18 июля 1997 г. URL: http://www.un.org/ru/documents /decl_conv/declarations/hamburg_decl.shtml (Дата звернення: 23.06.2020).

Гіптерс З.В. Економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століть). Монографія. Київ: УБС НБУ, 2014. 479 с.

Дорошенко Н. Рік праці мандрівних бібліотек товариства «Просвіта» у Львові. Народня Про-світа, 1925. Ч. 8. С. 128–131.

Беднаржова Т. Життєвий шлях подвижника і патріота. Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наук. думка, 2001. С. 7–20.

Сірополко С. Книга в житті Т. Шевченка. Народня Просвіта, 1925. Ч. 3. С. 34–35.

Сірополко С. Музеї рідного краю. Народня Про-світа, 1924. Ч. 10. С. 19–21.

Сірополко С. Факти та цифри з діяльности читалень за минулий рік. Народня Просвіта, 1924. Ч. 10. С. 150–153.

Сірополко С. Театр як засіб естетичного виховання. Народня Просвіта, 1924. Ч. 8. С. 119.

Сірополко С. Естетичне виховання. Народня Просвіта, 1924. Ч. 8. 119–120.

Сірополко С. Екскурсії. Народня Просвіта, 1924. Ч. 5–6. С. 74–76.

Сірополко С. Писемні праці в культурно-просвітній роботі серед дорослих. Народня Про-світа, 1925. Ч. 5. С. 71–72.

Сірополко С. Кооперація та просвіта. Народня Просвіта, 1925. Ч. 4. С. 50–51.

Сірополко С. Самоосвіта. Календар «Просвіти» на звичайний рік 1929. Львів, 1928. С. 7–11.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size