ФАКТОРНА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Олександр Олександрович БЕЗКОПИЛЬНИЙ, Сергій Васильович ГРЕЧУХА

Abstract


У статті представлено аналіз факторної структури готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі. Зазначено, що під впливом розробленої та впровадженої системи професійної підготовки, у факторній структурі готовності майбутніх учителів фізичної куль-тури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі відбуваються зміни сумарного вкладу факторів у загальну дисперсію ознак, структури окремих факторів та інформатив-ної значимості окремих компонентів.
Висновком роботи є те, що рівень загальної оцінки умінь та навичок, спеціальних знань, організаційних, комунікативних, гностичних умінь та навичок є основою для формування готовності майбутніх учителів фізичної куль-тури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі.


Keywords


професійна підготовка; майбутні вчителі фізичної культури; факторний аналіз

References


Ажиппо О.Ю. Теоретико-методичні засади підго-товки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Харьків, 2013. 39 с.

Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2003. 45 с.

Тимошенко О.В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 38 с.

Джуринський П.Б. Компоненти підготовленості до здоров’язбережувальної професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_9 (да-та звернення: 20.07.2020)

Дручик В.Д. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здо-ров’язбережувальних технологій у старшій школі: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2017. 172 с.

Захаріна Є.А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2013. 525 с.

Іванова Л.І. Теоретичні і методичні засади про-фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2014. 61с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size