ВЗАЄМОДІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ІЗ ЗАКЛАДАМАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ігор Васильович ГЕВКО, Вячеслав Вікторович БОРИСОВ

Abstract


Статтю присвячено особливостям взає-модії стейкхолдерів із закладами вищої освіти. Визначається їх вплив на ефективність оптимізації освітнього процесу. Доводиться, що якість підготовки фахівців залежить від ступеня залучення представників роботодавців до освітнього процесу. Вмотивовується, що кожен ЗВО прагне вибудовувати власну стратегію розвитку, коли високий рівень кваліфікації випускників відповідає затребуваним компетенціям з боку бізнесу і держави. За таких умов при виробленні стратегії розвитку ЗВО оптимальним є використання напрацювань теорії стейкхолдерів.
Акцентування уваги на особливостях взає-модії ЗВО зі стейкхолдерами дозволяє посилю-вати навчальну і професійну мотивацію сту-дентів, удосконалювати навчальні програми, інтегрувати діяльність кафедр, підвищувати кваліфікацію викладачів.

 


Keywords


заклади освіти; стейкхолдери; студенти; педагог; управління; система освіти.

References


Практики КСВ в Україні 2012. [Під ред. М.А. Саприкіної]. Київ: Центр «Розвиток КСВ», 2012. 126 c.

Freeman R.E. Stakeholder Management: A Stakeholder Approach (Pitman Series in Business and Public Policy). Hardcover: Harpercollins College Div, 1984. 276 p.

Bjørkquist C. (2009). Stakeholder Influence in Higher Education – Old Ideas in New Bottles? PhD Dissertation. Karlstad University Studies. 240 p. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2: 241378/FULLTEXT02.pdf.

Чепак В.В. Університет як стейкхолдер-компанія: потреба чи необхідність? Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени. Харьков, 2017. С. 17–21

Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка, 2014. № 158. С.16.

Labanauskis R., Ginevičius R. (2017). Role of stakeholders leading to development of higher education services. Engineering Management in Production and Services, 9(3): 63–75. DOI: https://doi.org/10.1515/emj-2017-0026.

Саввинов В.М. Учет интересов стейкхолдеров в управлении развитием образования. Вестник международных организаций, 2013. № 1(40). С. 87–99.

Шевченко Н.В. Соціальне партнерство у сфері освіти: горизонти модернізації. Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс». 2014. 504 с.

Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Гевко І.В. Професіоналізм педагогічних кадрів як одна із умов якісної підготовки майбутніх учителів технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2017. Vol. 7. №5. P. 797–807.

References


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size