СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Валентина Миколаївна ШАПОШНІКОВА, Марина Олександрівна ЧЕРЕПАНОВА

Abstract


Обґрунтовано актуальність впровадження симуляційного навчання у медицині в процесі підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі, його роль у засвоєнні знань і вмінь у майбутніх медичних фахівців. Саме такі нові підходи в галузі медичної освіти дозволяють студентам-медикам вчитися і практикувати на власних помилках, не ризикуючи життям та здоров’ям пацієнтів. Розглянуто розвиток симуляційного навчання в розвинутих країнах світу, де відпрацювання клінічних практичних навичок на тренажерах і манекенах-симуляторах є однією з основних методик практичної підготовки медичних працівників.
Проаналізовано шляхи впровадження мето-ду симуляційного навчання в Черкаській медич-ній академії як одному із видів створення і вті-лення конкурентноспроможних технологій підготовки фахівців інноваційного типу. Особливе місце посідає підготовка спеціалістів для надання кваліфікованої медичної допомоги у зоні бойових дій, у навчальному закладі готують військових фельдшерів. Увагу приділено новій професії парамедика, здатного надавати невідкладну медичну допомогу людям, які опинились у екстрених станах, постраждалим від нещасних випадків, авто-катастроф, стихійного лиха та у інших кри-тичних випадках. Розроблено курс з невідкладних станів для осіб, що не мають спеціальної медичної освіти (співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, працівники поліції, охоронці, пожежни-ки).


Keywords


вища освіта; педагогічна інновація; симуляційне навчання; медичний фахівець; практичні навички та вміння

References


Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М., Грицун Т.О. Використання методик симуляцій-ного навчання у підвищенні професійної компетенції лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Медична освіта, 2016. № 2. С. 120–123.

Кантрелл М. Симулированные/стандартизиро-ванные пациенты. Глава 29 из книги Cantrell M.

«A practical guide for medical teachers». Медицинс-кое образование и профессиональное развитие, 2011. № 3. С. 92–99.

Артьоменко В.В., Семенченко С.С., Осінцева В.І., Берлінська Л.І. Роль стимуляційного навчання у підвищенні якості медичної допомоги. Управління закладом охорони здоров'я, 2014. № 12. С. 40–48.

Артьоменко В.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С. та ін. Симуляційне навчання в медицині: міжнародний та вітчизняний досвід: огляд. Одеський медичний журнал, 2015. № 6. С. 67–74.

Okuda Y. et al. National Growth in Simulation Training within Emergency Medicine Re sidency Programs. Acad. Em. Med, 2008. № 15. Р. 1–8.

Артьоменко В.В. та ін. Структура та організація роботи симуляційного центру на прикладі Одесь-кого навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря. Журнал управління закладом охорони здоров’я: Консультаційно-довідкове видання. Київ: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна, 2007. 2015. № 2. С. 58–70.

Артьоменко В.В. та ін. Ефективність симуляцій-них методів навчання. Журнал управління закладом охорони здоров’я: Консультаційно-довідкове видання. Київ: Міжнародний центр фі-нансово-економічного розвитку – Україна», 2007. 2015.

№ 6. С. 70–76.

Rodgers D.L., Securro S., Pauley R.D. Simulation in Healthcare. Journal of the Society for Simulation in Healthcare. 2009. Vol. 4, N 4. P. 200–206.

Morgan P.J., Cleave-Hogg D. A worldwide survey of the use of simulation in anesthesia. Can. J. Anaesth. 2002. N 49. P. 659–662.

Nishisaki A., Keren R., Nadkarni V. Does simula-tion improve patient safety? Self-efficacy, competence, operational performance, and patient safety. Anesthesiol. Clin. 2007. N 25. P. 225–236.

Юрьева Л.Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: Формирование, профилактика, коррекция. Киев: Сфера, 2004. 272 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size