МАЙБУТНЬОМУ ВИКЛАДАЧУ БІОЛОГІЇ ПРО ФІТОГОРМОНОЛОГІЮ В УКРАЇНІ

Тетяна Степанівна НІНОВА

Abstract


У рецензованій монографії презентовано на-укову, методологічну та методичну історію фітогормонології як складової фізіології рослин. Розглянуто історичний процес пізнання про регулятори росту рослин; здійснено теоретич-не узагальнення результатів наукової діяльно-сті і показано роль Миколи Григоровича Холод-ного та Інституту ботаніки НАН України у вивченні фітогормонів; висвітлено сучасні на-прями досліджень фітогормонології. Проведено комплексний аналіз, узагальнення творчого доробку українських вчених у становленні фі-тогормонології як самостійної науки та розви-тку сучасної фізіології рослин в цілому. Введено до наукового обігу маловідомі факти з наукової та методологічної історії розвитку фітогормо-нології в Україні. Підтверджені прогностичні ідеї М. Г Холодного щодо парагормонів та еволюцій-ного походження фітогормонів. Накреслені перспективні напрями теоретичних і експериментальних фітогормональних досліджень

Keywords


монографія; фітогормонологія в Україні; фізіологія рослин; мікроклональне розмноження in vitro; історія науки; біологічна освіта

Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size