СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ИТАЛИИ

Мери Бабкеновна АВЕТИСЯН

Abstract


В статье представлены управленческие органы систем высшего образования в Республики Армения (РА и Италии. Выявлено значение и роль высшего образования в прогрессивном развитии каждой из этих стран. Подчеркнуты сходства и отличия в процессе обучения в вузах вышеуказанных стран и отмечены особенности их управления.

Одновременно показаны благоприятные условия для продуктивного проведения процесса обучения в вузах, правильному подходу к различным проблемам, касающимся высшего образования РА и Италии.


Keywords


вуз; система высшего образования; управление; система оценивания; поступление; академическая свобода; структура высшего образования, образовательные степени

References


Капранова В.А. Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом: учебное пособие. Минск: Новое знание, 2004. 221с.

Навоян А. Реформы образования в Армении. UNESCO, 2009г. 10 с.

Հարությունյան Կ., Դավթյան Ն. Կրթությունը Հայաստանում, Երևան, Զանգակ-97, 2004թ,75 էջ

Հարությունյան Կ., Դավթյան Ն., Սարգսյան Գ. Կրթությունը Հայաստանում, Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2003. 69 էջ

Միրզախանյան Ա., Կրթությունը, աղքատությունը և տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում UNDP (ՄԱԶԾ): իրավավիճակային վերլուծության զեկույց. Երևան, 2002. 96 էջ

Վարդումյան Ս., Հովհաննիսյան Ալ., Վարելլա Գ., Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Մասնագիտական կրթություն և մասնագիտական զարգացում, ձեռնարկ մանկավարժների և կրթության կազմակերպիչների համար, Նոյան Տապան, Երևան, 2005. 312 էջ

Борисенкова А.В. Система высшего образования стран группы восьми: Италия, Государственный университет, Высшая школа экономики. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268032170/System_higher_education_countries_G8.pdf (дата обращения 24.01.2020)

Цивунина И.В., Петрова М.А. Образовательная система Италии: традиции и особенности, Вест-ник Казанского технологического университета, 2014. С. 384–386. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/obrazovatelnaya-sistema-italii-traditsii-i-osobennosti (дата обращения 22/01/2020)

Бакалавриат в Италии. URL: http://www.unipage.net/ru/bachelor_italy (дата обращения 22/01/2020)

Система образования в Италии. URL: http://www.bookyourstudy.by/sistema-obrazovaniya-v-italii (дата обращения 21.03.2020)


Full Text: PDF (Русский)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size