СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІНВАЛІДАМИ

Ольга Олександрівна Котляренко

Abstract


У статті розглянуто основні етапи соціально-педагогічної допомоги дітям-інвалідам. Автором детально проаналізовані: роль соціального педагога в роботі з дітьми з особливими потребами, зазначена в роботах відомих науковців, методи реабілітації дітей-інвалідів, такі як інтеграція, інклюзія та мейнстримінг, вказані поняття «інвалід» та «інвалідність». Наведені правила реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.

Keywords


інвалід; інвалідність; інтеграція; інклюзія; мейнстримінг; соціально-педагогічна профілактика; соціально-психологічна реабілітація

References


Соціальна педагогіка : підручник / за редакцією професора А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Акатов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с.

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблиця: Навчальний посібник / О.В.Безпалько. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

Богданова І.М. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / І.М. Богданова – К.: Знання, 2008. — 343 с.

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / А.А. Колупаєва – К.: Саміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

Саламанкская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с.

Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі: [методичні рекомендації] / В.В. Шульга. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 124 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size