Browse Title Index


 
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ – ЕНЦИКЛОПЕДІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Abstract   PDF (Українська)
Галина Петрівна Смілянська
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ Abstract   PDF (Українська)
Любов Володимирівна Павлюк
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАЕКТОРІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Миколаївна Старокожко
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАНСФОРМАТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР НЕПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ КАНАДИ Abstract   PDF (Українська)
Юліана Едуардівна Лавриш
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Abstract   PDF (Українська)
Ніна Віталіївна СЛЮСАРЕНКО, Олена Вікторівна КОХАНОВСЬКА
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Віолетта Валеріївна Лаппо
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Олеся Олександрівна Ляховець, Жанна Володимирівна Калюжна
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЬЮТОРСТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ Abstract   PDF (Українська)
Інна Миколаївна ЗАРІШНЯК
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Abstract   PDF (Українська)
Євген Пліско, Юрій Пліско, Дмитро Лисицький
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ КОМПЕ-ТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ Abstract   PDF (Українська)
Наталя Анатоліївна Несторук
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТНО-ХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Андрій Володимирович УРУСЬКИЙ, Галина Мефодіївна МАМУС
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Олександра Павлівна БОРЗЕНКО
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ В КОНТЕСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Васильович Довгий
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури Abstract   PDF (Українська)
Леся Вікторівна Лебедик
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З СІМ’ЯМИ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЇХНЬОГО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Ганна Сергіївна ЗАДОРОЖНА
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УЗАЄМОДІЯ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О.А. ЗАХАРЕНКА Abstract   PDF (Українська)
Віра Василівна Мелешко
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Український дитячий фольклор як засіб формування партнерської взаємодії дітей Abstract   PDF (Українська)
Галина Олександрівна Котломанітова
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УМОВИ ОСОБИСТІСНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Інна Володимирівна Герасимова, Наталія Євгенівна Герасімова
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УМОВИ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Артем Майборода
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Abstract   PDF (Українська)
Віталій Васильович Демченко
 
No 9 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Борисівна Кривонос
 
No 6 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА Abstract   PDF (Українська)
Василь Миколайович МОЙСІЄНКО
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Асхатівна МАРТИНЕЦЬ
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ У ВНЗ ЯК МУЛЬТИ- І МІЖДИСЦІПЛІНАРНИЙ КОМПЛЕКС ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ Abstract   PDF (Українська)
Ігор Сігетій
 
No 13 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ І ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СТОРІН НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Микола Миколайович Кондрашов
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Миколаївна Давидова
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТРЕТЬОГО ВІКУ ПОЛЬЩІ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олександрівна Михальчук
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Анна Костянтинівна ОСТАПЕНКО
 
No 8 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Лідія Валентинівна КОНДРАШОВА
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Abstract   PDF (Українська)
Віра Миколаївна Усатенко
 
1321 - 1350 of 1470 Items << < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size