Browse Title Index


 
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АВТОРСЬКА ШКОЛА ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА ЯК ПРИКЛАД ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Володимирівна Крутенко
 
No 17 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Abstract   PDF (Українська)
Тимофій Михайлович ДЕСЯТОВ
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АДАПТИВНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Анна Іванівна Глінецька
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ Abstract   PDF (Українська)
Кіра Миколаївна Гнезділова
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКМЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Інна Володимирівна ШИШЕНКО, Олександр Вікторович ЛИТВИНЕНКО
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКМЕПОТЕНЦІАЛ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Григорівна Дерека
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Олег Шолох
 
No 16 (2018): Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Алла Миколаївна НЕСТЕРЕНКО
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Микола Миколайович Кондрашов
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Павлівна Шпак
 
No 17 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ У ВНЗ США Abstract   PDF (Українська)
О. КЛОЧКО
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Анатоліївна Зобенько
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ ДОСВІДУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Миколайович АТАМАНЧУК
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ МАЙУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Аліна Анатоліївна БАЛИЦЬКА, Інна Вадимівна АНГЕЛОВСЬКА, Микола Миколайович ПЕЛИПЕНКО
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна Мурована
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна Мельник
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» У ВНЗ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Анатоліївна Черкашина, Олена Володимирівна Чередник
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Ярославівна Пастирська
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ УЗАЄМИН У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Василівна Байдюк
 
No 8 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ Abstract   PDF (Українська)
Ілона Вікторівна БАЦУРОВСЬКА
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
І. Я. Рожелюк
 
No 6 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЮВАТИ РОЗГЛЯД ЕПІЧНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» Abstract   PDF (Українська)
Наталія Іванівна ГРИЧАНИК
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНАЛІЗ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ МЕДІАОСВІТНІХ САЙТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНСТВА Abstract   PDF (Українська)
Інна Михайлівна Чемерис
 
No 16 (2018): Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки АНАЛІЗ ЯКОСТІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ ПРИ ВСТУПІ НА ІНЖЕНЕРНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Миколаївна ПОДОЛЯН
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Аналітичний контекст якісного стану підготовки керівників закладів освіти до управлінської діяльності Abstract   PDF (Українська)
Віра Борисівна Рогова
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНДРАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ У ПОГЛЯДАХ БРИТАНСЬКИХ ТЕОРЕТИКІВ ОСВІТИ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ) Abstract   PDF (Українська)
Світлана Миколаївна Коваленко
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНДРАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ У ПОГЛЯДАХ БРИТАНСЬКИХ ТЕОРЕТИКІВ ОСВІТИ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ) Abstract   PDF (Українська)
Світлана Миколаївна Коваленко
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ СЧАСТЬЯ Abstract   PDF (Русский)
Назик Карапетовна АРУТЮНЯН
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Abstract   PDF (Русский)
Аревик Фаносовна КАЗАРЯН
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Abstract   XML (Русский)
Аревик Фаносовна КАЗАРЯН
 
271 - 300 of 1334 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size