Browse Title Index


 
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
К. Ю. Іванова
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ Abstract   PDF (Українська)
Роберт Микитович МАКАРОВ, Оксана Володимирівна УРСОЛ
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Олександрівна БАТАРЕЙНА
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Олена Георгіївна КІРІЛЕНКО, Юлія Анатоліївна КУЗНЕЦОВА, Олександр Валерійович ВДОВИЧЕНКО
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДЛЯ РОБОТИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ Abstract   PDF (Українська)
Наталя Петрівна Білоус
 
No 6 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Миколайович БУКЛОВ
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Сергіївна Клопотенко
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна Богоніс
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
Алла Миколаївна НЕСТЕРЕНКО, Валентина Олександрівна ЩЕРБА
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В. В. ФИРСОВА Abstract   PDF (Русский)
Евгений Александрович Лодатко
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Олександрівна ЧУВАСОВА
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Олексій Олексійович Іванюта
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ВИХОВНИХ НАПРЯМІВ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Віолета Василівна ГОРОДИСЬКА
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Вікторія Григорівна БОНДАР
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Володимирович ВІНТЮК
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА) Abstract   PDF (Українська)
Наталія Терентьєва
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОСТІР ДИТИНСТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА АДАПТАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Рузана Саргісовна Гулян
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО САМОРОЗВИТКУ ТА САМООСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Сергіївна Савченко
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Євген Юрійович Пліско, Юрій Володимирович Пліско, Анна Мокрушина
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ДОСВІД МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Леніна Вікторівна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Abstract   PDF (Українська)
Людмила Михайлівна Романишина, Тетяна Андріївна Кухарчук
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Сергійович СКРИПНИК
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна Демченко
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В ЗАКАРПАТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Марія Тарасівна Черепаня
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В ЗАКАРПАТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Марія Тарасівна ЧЕРЕПАНЯ
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна Мельник
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Анна Василівна Федорович
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Сергіївна Зорочкіна
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У РАМКАХ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОСВІТА» В УНІВЕРСИТЕТАХ США Abstract   PDF (Українська)
Олександра Миколаївна Чебан
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО ТА АРБІТРАЖ» В АБЕРДИНСЬКІЙ ШКОЛІ БІЗНЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ РОБЕРТА ГОРДОНА Abstract   PDF (Українська)
Ольга Олександрівна Нагорна
 
1051 - 1080 of 1518 Items << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size