Browse Title Index


 
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) Abstract   PDF (Українська)
Олена Володимирівна ЧЕРЕДНИК, Наталія Станіславівна ГАРАНЬ
 
No 14 (2018): Вісник Черкаського університету. Серія Педогогічні науки РИЗИКИ ПЕРЕРИВАННЯ СТУДЕНТОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ОЦІНЮВАННЯ НА РІВНІ КОРИСТУВАЧА ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ Abstract   PDF (Українська)
Маріола МІРОВСЬКА
 
No 7 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РИСУНОК ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Лілія Іванівна ПОЛУДЕНЬ, Іван Васильович ФІЗЕР
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОБОТА З ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ Abstract   PDF (Українська)
Галина Василівна Чорновол
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗБУДОВА СЕРЕДНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Abstract   PDF (Українська)
Марина Бабенко
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИВАЛЬНЕ УКРАЇНОМОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛНОСТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
Наталя Миколаївна МОСКОВЧУК
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК В УЧНІВ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Владиславівна Биндіна
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СКРАЙБІНГУ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Іванівна Мовчан
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ У МИНУЛОМУ СТОЛІТТІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Миколаївна Король
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
Севастяна Олександрівна Федоренко
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Петрівна ЗАГОРОДНЯ, Вікторія Миколаївна РОЖНОВА
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Abstract   PDF (Українська)
Олена Анатоліївна БІДА
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Варга
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ГРІ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Михайлівна СТЕПАНОВА
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів на засадах партнерства Abstract   PDF (Українська)
Алла Вікторівна яцинік
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Антоніна Петрівна Чичук
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Abstract   XML (Українська)
Антоніна Петрівна Чичук
 
No 13 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. САКАЛЮК, С. АЛЕКСАНДРОВА
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ: ЦІННІСНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Святославович Плиска
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА Abstract   PDF (Українська)
Олена Леонідівна СИДОРЕНКО
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК професійної компетентності вихователів ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Галина Анатоліївна Назаренко
 
No 3 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна Кожем'якіна
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯКСКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Геннадіївна ПАВЛОВА
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВИШУ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Леонідівна ТОЦЬКА, Маргарита Едуардівна ФРОЛОВА
 
No 13 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна Дубровіна, Володимир Петрович Семенюк
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Олеся Олександрівна Ляховець, Андрій Васильович Коваленко
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК У СТУДЕНТІВ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК Abstract   PDF (Українська)
Ірина Веніамінівна Некоз
 
No 9 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК УМІНЬ УЧИТЕЛІВ АДАПТУВАТИ Й МОДИФІКУВАТИ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІДПОВІДНО ДО ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Сергіївна Казачінер
 
No 17 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ФЕНОМЕН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Abstract   PDF (Українська)
Н. ТЕРЕНТЬЄВА
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТУ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Костянтинівна КАСЬЯН, Іван Васильович ФІЗЕР
 
1141 - 1170 of 1518 Items << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size