Browse Title Index


 
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТАНДЕМ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Олексіївна Осова
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВІР ЯК ФОРМА ЛІТЕРАТУРНОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Abstract   PDF (Українська)
Людмила Володимирівна Новаківська
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Abstract   PDF (Українська)
Аліна Сергіївна Носенко
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Творчість як компонент інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя Abstract   PDF (Українська)
Наталія Олександрівна Єсіна
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧА СПАДЩИНА О. ЗАХАРЕНКА В ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Леонідівна Федяєва
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОКЕШИНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Інна Олександрівна Ніколаєску
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧО-РОЗВИВАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Анастасія Олександрівна Линовицька
 
No 4 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН Abstract   PDF (Українська)
Валентина Павлівна Шпак
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 20-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Георгіївна Трибулькевич
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У АНГЛІЇ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Мирославівна Скорик
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОГЕТИЧНІ ACПЕКТИ МОPAЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОCОБИCТОCТI ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олександрівна Михальчук
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРІЯ СЛОВЕСНОСТІ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Новаківська
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Вадим Степанович Рижиков
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Кіра Миколаївна Гнезділова, Юрій Олексійович Ляшенко
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРЕАЛІЗА-ЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Інна Петрівна КРАСНОЩОК
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Володимирівна Припотень
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Н. Г. Підліснича
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Вікторівна Гребеник
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПСИХОФІЗИЧНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГА Abstract   PDF (Українська)
Юлія Мирославівна Скорик
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Віталіївна Єнгаличева
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОПІКУНСЬКОЮ СІМ’ЄЮ Abstract   PDF (Українська)
Лідія Миколаївна ФЕДОРОВА
 
No 12 (2017): Вісник Черкаського унівреситету: Педагогічні науки ТЕОРИЯ ГРАФОВ В ПРИЛОЖЕНИИ К КОМБИНАТОРИКЕ Abstract   PDF (Українська)
Петро Щербаков, Діна Клименко
 
No 11 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Д. БЕЗУГЛИЙ
 
No 18 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ Abstract   PDF (Українська)
Леся Іванівна Варга
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Технології навчання майбутніх магістрів спеціальності «бізнес-адміністрування» соціальному підприємництву Abstract   PDF (Українська)
Мирослав Вікторович Стрельніков
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Вікторія Федорівна ВАЛЮК
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Abstract   PDF (Українська)
Андрій Олександрович КУЧЕРЯВИЙ
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Володимирівна ШАВРОВСЬКА, Людмила Никифорівна СМАЛИУС
 
No 9 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Дмитрович Бойчук, О. Д. Мірошніченко
 
1171 - 1200 of 1334 Items << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size