Browse Title Index


 
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ КРАЄЗНАВЧИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Григорівна Побидайло
 
No 2 (2019): Bulletin of the Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences" ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Анатолій Андрійович БУЛДА, Оксана Олександрівна CУБІНА
 
No 17 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Abstract   XML (Українська)
Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО
 
No 17 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Анатоліївна ГАЛАЙКО
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РІВНОВІДДАЛЕНІСТЬ ВІД КОЛА Й ГІПЕРБОЛИ Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Демченко, Т. С. Бережна, В. П. Пастушенко
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ДИЗАЙНЕРСЬКА КУЛЬТУРА» МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Оксана Едуардівна Євтушенко
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РАДІСТЬ УСПІХУ УЧНЯ – СТРАТЕГІЯ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Анна Гаврилівна МІНЯЙЛЕНКО
 
No 2 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ Abstract   PDF (Українська)   PDF (Русский)
Ольга Сергеевна БУКРЕЕВА
 
No 15 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА Abstract   PDF (Українська)
Гульфайруз Гинаятовна ЕРКИБАЕВА
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РАСКРЫВАЕМ ЕЩЕ ОДНУ ТАЙНУ ВСЕЛЕННОЙ Abstract   PDF (Русский)
Анатолий Михайлович БЕРЕСТОВОЙ, Инна Витальевна НЕФЕДОВА, Ирина Владимировна БУЛГАКОВА
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ В ПОВЕДІНЦІ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Анатоліївна Зобенько
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА В ДОСВІДІ АВТОРСЬКОЇ «ШКОЛИ НАД РОССЮ» Abstract   PDF (Українська)
Олександр Володимирович Черевко
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Віра Панасівна Курок
 
No 13 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ Abstract   PDF (Українська)
Віолетта Володимирівна Панченко
 
No 8 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ І РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Анатолійович ГАЛИЧ, Світлана Едуардівна МОРОЗ, Олена Володимирівна КАЛАШНИК
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Українська)
Інна Іванівна ХАРЧЕНКО, Ольга Миколаївна УДОВИЧЕНКО
 
No 4 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Володимирівна ДЕМЧЕНКО
 
No 9 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Вікторівна Волосюк
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract
Вікторія Вікторівна Корнещук, Світлана Володимирівна Ткаченко
 
No 11 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
В. КОРНЕЩУК, С. ТКАЧЕНКО
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Владислав Юрійович КИВА
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛЬНИХ ГІМНАЗІЙ В РЕАЛЬНІ УЧИЛИЩА ПРАКТИЧНОГО НАПРЯМУ (1866–1872 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Галина Василівна БОНДАРЕНКО
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІКИ О. А. ЗАХАРЕНКА ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Костянтинівна Андрющенко
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА БУКОВИНІ (кінець ХІХ ст.) Abstract   PDF (Українська)
О. М. Тумак
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Олексіївна Бриль
 
No 2 (2019): Bulletin of the Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences" РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) Abstract   PDF (Українська)
Олена Володимирівна ЧЕРЕДНИК, Наталія Станіславівна ГАРАНЬ
 
No 14 (2018): Вісник Черкаського університету. Серія Педогогічні науки РИЗИКИ ПЕРЕРИВАННЯ СТУДЕНТОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ОЦІНЮВАННЯ НА РІВНІ КОРИСТУВАЧА ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ Abstract   PDF (Українська)
Маріола МІРОВСЬКА
 
No 7 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РИСУНОК ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Лілія Іванівна ПОЛУДЕНЬ, Іван Васильович ФІЗЕР
 
No 3 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РИТОРИКА ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Галина Анатоліївна ПУХАЛЬСЬКА, Юлія Василівна АФТЕНЮК, Наталія Володимирівна ШУЛЬГА
 
1171 - 1200 of 1600 Items << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size