Browse Title Index


 
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Олександрівна Швидка
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки САМОДІЯЛЬНІСТЬ І САМОАКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРА ЯК ФОРМОВИЯВ ЙОГО СУБ’ЄКТНОСТІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Abstract   PDF (Українська)
Олена Іванівна Галян
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Abstract   PDF (Українська)
Василь Борисович Ротар
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Аліна Вікторівна Стрілець
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЕМІОТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТЕКСТУ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Тимошенко
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Леся Сергіївна Малишева
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Олександрівна Швидка
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИCТЕМА ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ В ХХ СТОЛІТТІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Король
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИНЕРГЕТИЧНА ЄДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ЯК АТРИБУТ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Михайлівна Благун
 
No 7 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ХІМІЇ Abstract   PDF (Українська)
П. НЕЧИПУРЕНКО
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Олексійович ДОЛИННИЙ
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Сергіївна ПАРАМОНОВА
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» Abstract   PDF (Українська)
Сергій Олегович Кубіцький
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА РОБОТИ ВНЗ ІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Володимирович ВІНТЮК
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Сергіївна Зорочкіна
 
No 3 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ФОРМУВАННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Сергій Володимирович Бурий
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМОТВІРНА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ ЯКІСНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ Abstract   PDF (Українська)
Ігор Петрович Сігетій
 
No 18 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олександрівна Загребельна
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СКРАЙБІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Abstract   PDF (Українська)
Л. Т. МАМАЄВА, Т. М. КРИМОВА, О. І. ЛУЦЕНКО
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЛУЖІННЯ ОФІЦЕРА ЯК ЧИННИК ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІЙСЬКОВОГО ТИПУ Abstract   PDF (Українська)
Андрій Олександрович Кучерявий
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Abstract   PDF (Українська)
Анна Сейрановна АЛЕКСАНЯН
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Abstract   PDF (Русский)
Армине Ашотовна АШИКЯН
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Abstract   PDF (Русский)
Арменуи АШИКЯН
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ Abstract   PDF (Русский)
Анжела Исраеловна Минасян
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СООТНОШЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Abstract   PDF (Українська)
Марине Арменовна МИКАЕЛЯН
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Abstract   PDF (Українська)
Руслана Миколаївна Білик
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Дар’я Сергіївна Доманчук
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Ярослав Володимирович Галета
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В ТЕОРІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ 20-Х – 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Євген Юрійович ПЛІСКО
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціальний інтелект у контексті формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога Abstract   PDF (Українська)
Катерина Андріївна Лук'янова
 
1171 - 1200 of 1470 Items << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size