Browse Title Index


 
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В СТРУКТУРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Сергіївна Гордєєва
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США Abstract   PDF (Українська)
Антоніна Петрівна ЧИЧУК
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ Abstract   PDF (Українська)
Роман Михайлович Яцишин
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ США Abstract   PDF (Українська)
Наталя Миколаївна Бідюк
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІНВАЛІДАМИ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Олександрівна Котляренко
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі: методичний аспект Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна Василенко
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу Abstract   PDF (Українська)
Ольга Михайлівна Білик
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Лариса Вікторівна Корж-Усенко
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА О. А. ЗАХАРЕНКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Abstract   PDF (Українська)
Оксана В'ячеславівна Трухан
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціокультурні детермінанти становлення і розвитку творчих шкіл художників Черкащини в системі художньої освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Abstract   PDF (Українська)
Севастяна Олександрівна Федоренко
 
No 3 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАТЕВО РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Онипченко
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США І КАНАДІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олексіївна Теренко
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract
Тетяна Миколаївна Дука
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ НІМЕЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА, Іванна Анатоліївна РУДЕНКО
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна ЛУК’ЯНЧЕНКО
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
Зоя Михайлівна Крамська
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Вячеслав Вікторович Борисов, Світлана Володимирівна Борисова, Яна В’ячеславівна Бобилева
 
No 13 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
ВЕЙ ЦІСЮАНЬ
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПОСОБИ УСУНЕННЯ ПСИХОДИДАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Інна Іванівна Осадченко
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПРИЯННЯ СИТУАЦІЯМ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ ТРАЕКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Лариса Петрівна Вороновська
 
No 13 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПРЯМОВАНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Abstract   PDF (Українська)
Наталя Петрівна Білоус
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ И ИСПАНИИ Abstract   PDF (Русский)
Мери Бабкеновна АВЕТИСЯН
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ИТАЛИИ Abstract   PDF (Русский)
Мери Бабкеновна АВЕТИСЯН
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ Abstract   PDF (Русский)
Мери Бабкеновна АВЕТИСЯН
 
No 3 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАДІЇ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ДЕЛІНКВЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Пакушина, Альона Шелудько
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАН ГОТОВНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Василівна ФОМІН
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАН ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна МАЛИШЕВСЬКА
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАН РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Олександрівна Соловей
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Миколаївна Трубавіна
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАН ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ Abstract   PDF (Українська)
Леонід Володимирович Грищенко
 
1201 - 1230 of 1470 Items << < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size