Browse Title Index


 
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ САМООСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ – СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ Abstract   PDF (Українська)
Ганна Володимирівна Сафронова
 
No 13 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ІДЕЙ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАРІЇ МОНТЕССОРІ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олександрівна Михальчук
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Петрівна Кучай
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ I–II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Володимир Володимирович Дубінецький
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Володимирівна Гордієнко, Надія Валентинівна Білоусова
 
No 8 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПОРТИВНИХ ІГОР Abstract   PDF (Українська)
Андрій Леонідович БАБЕНКО, Олександр Вікторович БРОЯКОВСЬКИЙ
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УПРОВАДЖЕННЯ АКМЕОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Інна Олександрівна Ніколаєску
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УРОКИ ДУХОВНОСТІ ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА Abstract   PDF (Українська)
Катерина Володимирівна ДЕСЯТНИК
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Усвідомлене ставлення до батьківства студентів професійно-технічних закладів як складник особистісного самовизначення Abstract   PDF (Українська)
Катерина Андріївна Лук'янова
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УСЕ В ПРИРОДІ ТРЕБА БЕРЕГТИ: ДО ПИТАННЯ НАСТУПНОСТІ В ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Алла Миколаївна Крамаренко, Любов Григорівна Крамаренко
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ Abstract   PDF (Русский)
Аракся Тиграновна Мкртчян
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УТІЛЕННЯ ІДЕЙ УЧНЕЦЕНТРИЗМУ О. А. ЗАХАРЕНКА В ОРГАНІЗАТОРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В. Ф. КЛИМЕНКА Abstract   PDF (Українська)
Григорій Михайлович Голиш
 
No 17 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ С ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ Abstract   PDF (Українська)
Татьяна Константиновна КАСЬЯН
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФOРМУВAННЯ ПРOФЕСIЙНOЇ МAЙСТЕРНOСТI МAЙБУТНIХ ВИХOВAТЕЛIВ ДOШКIЛЬНИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ Abstract   PDF (Українська)
Євдокія Дмитрівна Харькова
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна Головатенко, Микола Іванович Зуєнко, Ярослав Іванович Олексієнко
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я У ПРАЦЯХ МИСЛИТЕЛІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Роман Володимирович Поліщук
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЛОСОФІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК СМИСЛОВИЙ СКЛАДНИК МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Є. О. Лодатко
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛІЗОВАНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
І. О. БАРДУС
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Миколаївна Калініна, Ганна Михайлівна Калініна
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ Abstract   PDF (Українська)
Роман Вікторович НЕВЗОРОВ
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФЕНОМЕН «ФІТНЕС-КУЛЬТУРА» ЯК КОМПОНЕНТ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Володимирівна МАКСИМОВА
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФЕНОМЕН ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ Abstract   PDF (Українська)
Тимофій Михайлович Десятов
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФЕНОМЕН САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Ростислав Олександрович Ляшенко
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Олександрівна Панченко
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У ПРОВІЗОРІВ Abstract   PDF (Українська)
Михайло Анатолійович Омельчук
 
No 17 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
Т. ГОСТЕВИЧ, Л. ЛЕЩЕНКО
 
No 4 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕМОВНИКА Abstract   PDF (Українська)
Вадим Леонідович Рахліс
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ ПРОФЕСІЙНОЇ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Любов Андріївна ТЮТЮН
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Abstract   PDF (Українська)
Алла Миколаївна Коломієць
 
No 7 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Мусіївна КРАВЧУК
 
1231 - 1260 of 1334 Items << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size