Browse Title Index


 
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАНДАРТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ХІМІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ США Abstract   PDF (Українська)
Мар’яна Зеновіївна Проць
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАНОВЛЕННЯ КЛАСНОГО НАСТАВНИЦТВА У 60-Х - 70-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Вікторія Вікторівна Макарчук
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖІ ШКІЛ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД РАДЯНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Abstract   PDF (Українська)
Наталія Володимирівна Сидоренко
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СИНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТА, ВИКЛАДАЧА І ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Abstract   PDF (Українська)
Ігор Васильович Гевко
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.) Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Сергіївна Зорочкіна
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (90-ті РОКИ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна Мельникова
 
No 12 (2017): Вісник Черкаського унівреситету: Педагогічні науки СТАТИСТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ТРАНСПОРТНИХ ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Кліндухова
 
No 14 (2018): Вісник Черкаського університету. Серія Педогогічні науки СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Олексійович ДОЛИННИЙ
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИЯВЛЕННЯ ПОВЕДІНКОВОГО КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Рацул
 
No 11 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТВOРЕННЯ ЕЛЕКТРOННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСIВ НА OСНOВI ХМАРНИХ ТЕХНOЛOГIЙ Abstract   PDF (Українська)
Т. БОДНЕНКО
 
No 9 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У GOOGLE FORMS Abstract   PDF (Українська)
Ірина Вадимівна ЮСТИК
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТОРОННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ФЛАНДРІЇ (БЕЛЬГІЯ) Abstract   PDF (Українська)
Олена Миколаївна Фучила
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРАТЕГІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Леонідович Шумський
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах Abstract   PDF (Українська)
Тимофій Михайлович Десятов
 
No 13 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРАТЕГІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПЕРЕХОДУ ВНЗ УКРАЇНИ НА ДВОЦИКЛОВУ СИСТЕМУ НАВЧАННЯ (БАКАЛАВР-МАГІСТР) Abstract   PDF (Українська)
С. РОЩІНА
 
No 7 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК Abstract   PDF (Українська)
Петро Михайлович МАЛЕЖИК
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРУКТУРА ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Антоніна Петрівна Чичук
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Олександрівна БОНДАР, Наталія Миколаївна ДРОЗДЕНКО
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ Abstract   PDF (Українська)
Цун Чжоу
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Олексійович ДОЛИННИЙ
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Анатоліївна САЯПІНА
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Abstract   PDF (Українська)
Олена Леонідівна Макаренко
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СТУДЕНТСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОЕКТНО-ТРЕНІНГОВИЙ ПІДХІД Abstract   PDF (Українська)
Наталія Володимирівна Коваленко
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУБ’ЄКТНА ПАРАДИГМА ТЕКСТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Васильович Тимошенко
 
No 15 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АНАЛІЗ ІМЁНАЎ НЯМЕЦКАГА ПАХОДЖАННЯ ВА ЎКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ АНТРАПАНІМІЦЫ Abstract   PDF (Українська)
Святлана Сяргееўна МАСЛЕНІКАВА
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФІНЛЯНДІЇ Abstract   PDF (Українська)
Інна Вікторівна Мелешко
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Ганна Сергіївна Панасюра
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Сутність і структура підприємницької компетентності майбутніх економістів Abstract   PDF (Українська)
Ольга Іллівна Шапран
 
No 3 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» Abstract   PDF (Українська)
Ірина Юліївна Мосякова
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ПРАЦЕОХОРОННА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» Abstract   PDF (Українська)
Олександр Сергійович Авраменко
 
1231 - 1260 of 1470 Items << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size