Browse Title Index


 
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІДНЕСЕННЯ РЕГІОНУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Abstract   PDF (Українська)
Леонід Цезаревич Ваховський
 
No 11 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА Abstract   PDF (Українська)
А. ІЩУК
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗГЛЯД І СПІВСТАВЛЕННЯ НАЯВНИХ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ І ПОЗИЦІЙ НАУКОВЦІВ ДО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ШКІЛ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Abstract   PDF (Українська)
Ольга Дмитрівна Козинець, Ігор Анатолійович Козинець
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗГЛЯД ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ПОХІДНИХ: ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА, КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна Мельник
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ЕМОЦІЙНОГО СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ Abstract   PDF (Українська)
Олеся Володимирівна ЧЕРНЯКОВА, Анастасія Іванівна КОТИЛЯК
 
No 4 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПСИХОЛОГІЇ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Володимирович ВІНТЮК
 
No 14 (2018): Вісник Черкаського університету. Серія Педогогічні науки РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ» Abstract   PDF (Українська)
Юрій Володимирович ВІНТЮК
 
No 17 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗРОБКА ТА МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ Abstract   PDF (Українська)
Ю. ЛЯШЕНКО, В. ДІДУК, А. РОМАНОВА, В. ГРИЦЕНКО
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАРУБІЖНИМИ ТА ВІТЧИЗНЯНИМИ ПЕДАГОГАМИ (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Abstract   PDF (Українська)
Людмила Анатоліївна Черкашина
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛАБОРАТОРІЇ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ (60-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Abstract   PDF (Українська)
Любов Вікторівна АРТЕМОВА, Світлана Анатоліївна САЯПІНА
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАЦІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ І ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Abstract   PDF (Українська)
Сергій Олегович Коваленко
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» і «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» Abstract   PDF (Українська)
Сергій Олегович Касярум
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ АДАПТАЦІЇ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Abstract   PDF (Українська)
Рузана Саргісовна Гулян
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРИКТИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ Abstract   PDF (Українська)
Олена Миколаївна СУЩЕНКО, Ольга Володимирівна ЛЯННА
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Олег Іванович Пилипишин, Сергій Васильович Бондаренко
 
No 8 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ТА НЕФОРМАЛЬНИХ СТРУКТУР БЕЛЬГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОРОСЛИХ Abstract   PDF (Українська)
Олена Миколаївна ФУЧИЛА, Любов Петрівна БАЛАЦЬКА
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРЕДМЕТАМИ Abstract   PDF (Українська)
Олеся Олександрівна ЛЯХОВЕЦЬ, Юлія Павлівна ОПАЛІНСЬКА
 
No 3 (2019): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Олександрівна ПАНЧЕНКО
 
No 3 (2019): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
Сона Мирага гызы САДЫГОВА
 
No 17 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ МИКОЛИ КОРФА У РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Павлівна ЩЕТИНА
 
No 6 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Костянтинівна КАСЬЯН
 
No 4 (2019): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Abstract   PDF (Українська)
Марія Василівна КАЛИНИЧ
 
No 2 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНОГО СЛУЖІННЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ США Abstract   PDF (Українська)
Юлія Володимирівна ШАРАНОВА
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Abstract   PDF (Українська)
Ігор Олегович Ножко
 
No 12 (2017): Вісник Черкаського унівреситету: Педагогічні науки РОЛЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ СИСТЕМИ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Андрощук
 
No 18 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ ОФІЦІЙНОГО WEB-САЙТУ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ АБІТУРІЄНТІВ Abstract   PDF (Українська)
Микола Миколайович Лукащук, Валентина Іванівна Лукащук
 
No 2 (2019): Bulletin of the Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ Abstract   PDF (Українська)
Марія Володимирівна АДОБОВСЬКА, Валентина Іванівна ТРИГУБ
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Роль полікультурного середовища вузу у формуванні міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Олександрівна Атрощенко
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ ПРЕДМЕТНИХ ЗНАНЬ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Володимирівна Орлова
 
No 3 (2019): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ СИНОНИМОВ В ОБОГАЩЕНИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА Abstract   PDF (Українська)
Нармин Иса гызы ГАСЫМОВА
 
1231 - 1260 of 1600 Items << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size