Browse Title Index


 
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Євген Петрович НЕЛІН
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Іванна Степанівна Гузій
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Анатоліївна Біда, Валентина Анатоліївна Гончарук, Віталій Володимирович Гончарук
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬ ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ Abstract   PDF (Русский)
Гульфайруз Гинаятовна ЕРКИБАЕВА
 
No 1 (2019): Bulletin of the Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬОВІ ІГРИ З БУДІВЕЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Йосипівна ЩЕРБАКОВА
 
No 3 (2019): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" РОЛЬОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Abstract   PDF (Українська)
Микола Миколайович КОНДРАШОВ
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Олеся Олександрівна Ляховець, Андрій Олександрович Мельник
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Анастасія Олександрівна Линовицька
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект) Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Іванівна Горпініч
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Олександрівна Швидка
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки САМОДІЯЛЬНІСТЬ І САМОАКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРА ЯК ФОРМОВИЯВ ЙОГО СУБ’ЄКТНОСТІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Abstract   PDF (Українська)
Олена Іванівна Галян
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Abstract   PDF (Українська)
Василь Борисович Ротар
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Аліна Вікторівна Стрілець
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЕМІОТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТЕКСТУ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Тимошенко
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Леся Сергіївна Малишева
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Олександрівна Швидка
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИCТЕМА ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ В ХХ СТОЛІТТІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Король
 
No 3 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Миколаївна ШАПОШНІКОВА, Марина Олександрівна ЧЕРЕПАНОВА
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИНЕРГЕТИЧНА ЄДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ЯК АТРИБУТ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Михайлівна Благун
 
No 7 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ХІМІЇ Abstract   PDF (Українська)
П. НЕЧИПУРЕНКО
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Олексійович ДОЛИННИЙ
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Сергіївна ПАРАМОНОВА
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» Abstract   PDF (Українська)
Сергій Олегович Кубіцький
 
No 1 (2019): Bulletin of the Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences" СИСТЕМА РОБОТИ ВНЗ ІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Володимирович ВІНТЮК
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Сергіївна Зорочкіна
 
No 3 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ФОРМУВАННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Сергій Володимирович Бурий
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СИСТЕМОТВІРНА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ ЯКІСНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ Abstract   PDF (Українська)
Ігор Петрович Сігетій
 
No 18 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олександрівна Загребельна
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СКРАЙБІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Abstract   PDF (Українська)
Л. Т. МАМАЄВА, Т. М. КРИМОВА, О. І. ЛУЦЕНКО
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СЛУЖІННЯ ОФІЦЕРА ЯК ЧИННИК ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІЙСЬКОВОГО ТИПУ Abstract   PDF (Українська)
Андрій Олександрович Кучерявий
 
1261 - 1290 of 1600 Items << < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size