Browse Title Index


 
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Григорівна МОТОРІНА
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ» Abstract   PDF (Українська)
Тарас Петрович СОРОКА, Віктор Борисович СОПІГА
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Формування професійної компетентності соціального педагога у процесі педагогічної практики Abstract   PDF (Українська)
Іванна Володимирівна Размолодчикова
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Ганна Олексіївна КОРІННА
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів: рольовий підхід Abstract   PDF (Українська)
Інна Олександрівна Талаш
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Федорівна Лук’янчук
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Олександрівна Пальшкова
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ ДІАЛОГОВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Іванівна Проценко
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Володимир Павлович Зінченко, Вікторія Іванівна Абакумова
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Володимирівна Симоненко
 
No 11 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ: ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ Abstract
Н. Берестецька
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ Abstract   PDF (Українська)
Аліна Володимирівна Подозьорова, Оксана Олександрівна Комліченко
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Сергіївна КЛОПОТЕНКО
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Сергіївна Клопотенко
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ НА ПРОФЕСІЮ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Іванівна БАДЕР
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СІМ’Ю У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Олена Віталіївна Лугіна
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ НА ЛАБОРАТОРНИХ РОБОТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ СУЧАСНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Шевчук
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (конец XIX – начало ХХ века) Abstract   PDF (Русский)
Татьяна Сергеевна ТВЕРДОХЛЕБ
 
No 9 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Зіновіївна РЕБУХА
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Іванівна Нічуговська
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Abstract   PDF (Українська)
Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Характеристика стану управління розвитком професійної компетентності фахівця державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі підготовки Abstract   PDF (Українська)
Володимир Олексійович Архипенко
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРОВІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Володимирович Кучай
 
No 7 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ ІКТ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ Abstract   PDF (Українська)
О. МЕРЗЛИКІН
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ХРОНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ З ГІМНАСТИЧНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Abstract   PDF (Українська)
Дмитро Іванович Балашов
 
No 14 (2018): Вісник Черкаського університету. Серія Педогогічні науки ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ Abstract   PDF (Українська)
Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ЦІННІСНА ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Григорівна Татарак
 
No 15 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СФЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ Abstract   PDF (Українська)
Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ІЗ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Інна Миколаївна ГОЛОПИЧ
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВНЗ) Abstract   PDF (Українська)
Олена Леонідівна ДЕНИСЮК
 
1291 - 1320 of 1334 Items << < 39 40 41 42 43 44 45 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size