Browse Title Index


 
 
No 3 (2019): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Abstract   PDF (Українська)
Анна Сейрановна АЛЕКСАНЯН
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Abstract   PDF (Русский)
Армине Ашотовна АШИКЯН
 
No 2 (2019): Bulletin of the Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences" СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Abstract   PDF (Русский)
Арменуи АШИКЯН
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ Abstract   PDF (Русский)
Анжела Исраеловна Минасян
 
No 3 (2019): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СООТНОШЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Abstract   PDF (Українська)
Марине Арменовна МИКАЕЛЯН
 
No 2 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ Abstract   PDF (Українська)
Гульфайруз Гинаятовна ЕРКИБАЕВА, Фаузия Шамсиевна ОРАЗБАЕВА
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Abstract   PDF (Українська)
Руслана Миколаївна Білик
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Дар’я Сергіївна Доманчук
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Ярослав Володимирович Галета
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В ТЕОРІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ 20-Х – 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Євген Юрійович ПЛІСКО
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціальний інтелект у контексті формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога Abstract   PDF (Українська)
Катерина Андріївна Лук'янова
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В СТРУКТУРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Сергіївна Гордєєва
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США Abstract   PDF (Українська)
Антоніна Петрівна ЧИЧУК
 
No 6 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ Abstract   PDF (Українська)
Роман Михайлович Яцишин
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ США Abstract   PDF (Українська)
Наталя Миколаївна Бідюк
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІНВАЛІДАМИ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Олександрівна Котляренко
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі: методичний аспект Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна Василенко
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу Abstract   PDF (Українська)
Ольга Михайлівна Білик
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Лариса Вікторівна Корж-Усенко
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА О. А. ЗАХАРЕНКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Abstract   PDF (Українська)
Оксана В'ячеславівна Трухан
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Соціокультурні детермінанти становлення і розвитку творчих шкіл художників Черкащини в системі художньої освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Abstract   PDF (Українська)
Севастяна Олександрівна Федоренко
 
No 3 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАТЕВО РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Онипченко
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США І КАНАДІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олексіївна Теренко
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract
Тетяна Миколаївна Дука
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ НІМЕЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА, Іванна Анатоліївна РУДЕНКО
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна ЛУК’ЯНЧЕНКО
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
Зоя Михайлівна Крамська
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Вячеслав Вікторович Борисов, Світлана Володимирівна Борисова, Яна В’ячеславівна Бобилева
 
No 13 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
ВЕЙ ЦІСЮАНЬ
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СПОСОБИ УСУНЕННЯ ПСИХОДИДАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Інна Іванівна Осадченко
 
1291 - 1320 of 1600 Items << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size