Browse Title Index


 
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Сучасна іншомовна освіта дорослих: змістовий аспект Abstract   PDF (Українська)
Інна Михайлівна Фельцан
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ – ГАЛЬМО МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ Abstract   PDF (Українська)
Євген Олександрович Лодатко
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Кіра Миколаївна ГНЕЗДІЛОВА
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Євгеніївна ГОРДЄЄВА
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ Abstract   PDF (Українська)
І. П. БІЛЯНСЬКА
 
No 17 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ Abstract   PDF (Українська)
Елена Васильевна СТАТКЕВИЧ
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ РАННЬОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Михайлівна БРИКУН
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТАКСОНОМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ЕКОНОМІКИ В КУРСІ «ЕКОНОМЕТРИКА» Abstract   PDF (Українська)
Сабіна Палфьорова, Неля Яригіна
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТАКСОНОМИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ Б. БЛУМА И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Abstract   PDF (Українська)
Саргис Хачатурович Галоян
 
No 5 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТАНДЕМ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Олексіївна Осова
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВІР ЯК ФОРМА ЛІТЕРАТУРНОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Abstract   PDF (Українська)
Людмила Володимирівна Новаківська
 
No 4 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Abstract   PDF (Українська)
Аліна Сергіївна Носенко
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Творчість як компонент інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя Abstract   PDF (Українська)
Наталія Олександрівна Єсіна
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧА СПАДЩИНА О. ЗАХАРЕНКА В ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Леонідівна Федяєва
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОКЕШИНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Інна Олександрівна Ніколаєску
 
No 2 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Олександрівна ЧУВАСОВА
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТВОРЧО-РОЗВИВАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Анастасія Олександрівна Линовицька
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕКСТ ЯК ПРОДУКТ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Марія Валентинівна ЦУРКАН
 
No 4 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН Abstract   PDF (Українська)
Валентина Павлівна Шпак
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 20-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Георгіївна Трибулькевич
 
No 2 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО ЛІДЕРСТВА СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Миколаївна РЕЗНІК
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У АНГЛІЇ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Мирославівна Скорик
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОГЕТИЧНІ ACПЕКТИ МОPAЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОCОБИCТОCТI ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Олена Олександрівна Михальчук
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРІЯ СЛОВЕСНОСТІ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Новаківська
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Вадим Степанович Рижиков
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ДО ВПЕВНЕНИХ РІШУЧИХ ДІЙ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Abstract   PDF (Українська)
Віталій Миколайович ЗУБКО
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Кіра Миколаївна Гнезділова, Юрій Олексійович Ляшенко
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРЕАЛІЗА-ЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Інна Петрівна КРАСНОЩОК
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Володимирівна Припотень
 
1321 - 1350 of 1518 Items << < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size