Browse Title Index


 
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ДО ВПЕВНЕНИХ РІШУЧИХ ДІЙ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Abstract   PDF (Українська)
Віталій Миколайович ЗУБКО
 
No 16 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Кіра Миколаївна Гнезділова, Юрій Олексійович Ляшенко
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРЕАЛІЗА-ЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Інна Петрівна КРАСНОЩОК
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Володимирівна Припотень
 
No 3 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ І ТАКСОНОМІЧНИЙ ПІДХОДИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Георгіївна ЛЕБІДЬ
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Н. Г. Підліснича
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Вікторівна Гребеник
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПСИХОФІЗИЧНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГА Abstract   PDF (Українська)
Юлія Мирославівна Скорик
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Віталіївна Єнгаличева
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОПІКУНСЬКОЮ СІМ’ЄЮ Abstract   PDF (Українська)
Лідія Миколаївна ФЕДОРОВА
 
No 12 (2017): Вісник Черкаського унівреситету: Педагогічні науки ТЕОРИЯ ГРАФОВ В ПРИЛОЖЕНИИ К КОМБИНАТОРИКЕ Abstract   PDF (Українська)
Петро Щербаков, Діна Клименко
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Олена Леонідівна МОРОЗ
 
No 11 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Д. БЕЗУГЛИЙ
 
No 18 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ Abstract   PDF (Українська)
Леся Іванівна Варга
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Технології навчання майбутніх магістрів спеціальності «бізнес-адміністрування» соціальному підприємництву Abstract   PDF (Українська)
Мирослав Вікторович Стрельніков
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Вікторія Федорівна ВАЛЮК
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Abstract   PDF (Українська)
Андрій Олександрович КУЧЕРЯВИЙ
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАВДАНЬ ТА ЗАПИТАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ» Abstract   PDF (Українська)
Лілія Олександрівна CОКОЛЕНКО
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Володимирівна ШАВРОВСЬКА, Людмила Никифорівна СМАЛИУС
 
No 9 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Дмитрович Бойчук, О. Д. Мірошніченко
 
No 3 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТОПОНІМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ У ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Зоя Михайлівна Крамська
 
No 14 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ – ЕНЦИКЛОПЕДІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Abstract   PDF (Українська)
Галина Петрівна Смілянська
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ Abstract   PDF (Українська)
Любов Володимирівна Павлюк
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАЕКТОРІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Миколаївна Старокожко
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАНСФОРМАТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР НЕПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ КАНАДИ Abstract   PDF (Українська)
Юліана Едуардівна Лавриш
 
No 2 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Abstract   PDF (Українська)
Ніна Віталіївна СЛЮСАРЕНКО, Олена Вікторівна КОХАНОВСЬКА
 
No 2 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Віолетта Валеріївна Лаппо
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Олеся Олександрівна Ляховець, Жанна Володимирівна Калюжна
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ТЬЮТОРСТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ Abstract   PDF (Українська)
Інна Миколаївна ЗАРІШНЯК
 
Vol 32, No 365 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Abstract   PDF (Українська)
Євген Пліско, Юрій Пліско, Дмитро Лисицький
 
1381 - 1410 of 1561 Items << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size