Browse Title Index


 
 
No 17 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ С ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ Abstract   PDF (Українська)
Татьяна Константиновна КАСЬЯН
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФOРМУВAННЯ ПРOФЕСIЙНOЇ МAЙСТЕРНOСТI МAЙБУТНIХ ВИХOВAТЕЛIВ ДOШКIЛЬНИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ Abstract   PDF (Українська)
Євдокія Дмитрівна Харькова
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Миколаївна Головатенко, Микола Іванович Зуєнко, Ярослав Іванович Олексієнко
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я У ПРАЦЯХ МИСЛИТЕЛІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Роман Володимирович Поліщук
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЛОСОФІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК СМИСЛОВИЙ СКЛАДНИК МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Є. О. Лодатко
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛІЗОВАНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
І. О. БАРДУС
 
No 2 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Сергіївна КОТЕЛЯНЕЦЬ
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Миколаївна Калініна, Ганна Михайлівна Калініна
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ» ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Зоя Олексіївна СЕРДЮК
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ Abstract   PDF (Українська)
Роман Вікторович НЕВЗОРОВ
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФЕНОМЕН «ФІТНЕС-КУЛЬТУРА» ЯК КОМПОНЕНТ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Володимирівна МАКСИМОВА
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФЕНОМЕН ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЕНКА: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ Abstract   PDF (Українська)
Тимофій Михайлович Десятов
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФЕНОМЕН САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Ростислав Олександрович Ляшенко
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Олександрівна Панченко
 
No 6 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У ПРОВІЗОРІВ Abstract   PDF (Українська)
Михайло Анатолійович Омельчук
 
No 17 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
Т. ГОСТЕВИЧ, Л. ЛЕЩЕНКО
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ ПУТЕМ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЕЙ Abstract   PDF (Русский)
Гульфайруз Гинаятовна ЕРКИБАЕВА
 
No 4 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕМОВНИКА Abstract   PDF (Українська)
Вадим Леонідович Рахліс
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ ПРОФЕСІЙНОЇ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Любов Андріївна ТЮТЮН
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Abstract   PDF (Українська)
Алла Миколаївна Коломієць
 
No 7 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Мусіївна КРАВЧУК
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Вікторівна САВКІВ
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Я. І. Іващенко
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Васильович ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ У РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Вікторівна КОСТІНА
 
No 1 (2020): Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences" ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Abstract   PDF (Українська)
Олена Анатоліївна ЧЕРЕШНЮК
 
No 13 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
В. ВЕЛИЧКО
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ У АВТОРСЬКІЙ О.А. ЗАХАРЕНКА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ С. САХНІВКА КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Тимофіївна Лещенко, Олександр Олександрович Свириденко
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Сергійович Бушнєв
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ) Abstract   PDF (Українська)
Наталія Петрівна Руденко
 
1411 - 1440 of 1518 Items << < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size