Browse Title Index


 
 
No 4 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ЗВО ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ (ТЕОРІЇ КРИВИХ) Abstract   PDF (Українська)
Оксана Миколаївна КОЛОМІЄЦЬ, Олена Іванівна БРИНЬКО
 
No 15 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Петрівна АРХИПОВА
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Анатолійович ГАВРИЛЕНКО
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЮРИДІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Аліна Володимирівна Іслам
 
No 7 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Abstract   PDF (Українська)
Ірина Леонідівна БУЗЕНКО
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА РІЗНИХ ТИПАХ ЗАНЯТЬ ІЗ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Abstract   PDF (Українська)
Марина Миколаївна КАЙКОВА
 
No 1 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИКЛАДІ О. ЗАХАРЕНКА Abstract   PDF (Українська)
Олеся Олександрівна Ляховець, Андрій Васильович Коваленко
 
No 10-11 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ Abstract   PDF (Українська)
Галина Сергіївна Тарасенко
 
No 9 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПАРТНЕРСЬКОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК Abstract   PDF (Українська)
Петро Михайлович МАЛЕЖИК
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАНИЦЬ Abstract   PDF (Українська)
Микола Васильович БОСОВСЬКИЙ, Аліна Володимирівна БОЖКО
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Abstract
Наталія Володимирівна Рожак
 
No 7 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Володимирівна Рожак
 
No 3 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ: ЗМІСТОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Олександрівна Галацин
 
No 4 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Юріївна Шахіна, Тетяна Олександрівна Цимбал
 
No 3 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Олександрівна Атрощенко, Борис Михайлович Качур, Мирослава Михайлівна Качур
 
No 9 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Л. С. Голодюк
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі теоретичної професійної підготовки Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Олександрівна Атрощенко
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Ярослав Олегович ЧКАНА
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Abstract   PDF (Українська)
Вікторія Володимирівна ДЬОМІНА, Ганна АРАКЕЛЯН
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПРОВОДИТИ РОБОТУ З НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВЕДЕНЬ ТЕОРЕМ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна Акуленко
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Петрівна Кучай, Олександр Володимирович Кучай
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТА Abstract   PDF (Українська)
Артем Олександрович Майборода
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Ігорівна МАЧИНСЬКА
 
No 3 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Abstract   PDF (Українська)
Василь РОТАР
 
No 4 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Олександрівна Бабич, Ірина Михайлівна Харченко
 
No 18 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ (на матеріалі англійської мови) Abstract   PDF (Українська)
Оксана Миколаївна Дуброва
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Григорівна МОТОРІНА
 
No 2 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ» Abstract   PDF (Українська)
Тарас Петрович СОРОКА, Віктор Борисович СОПІГА
 
No 3 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Степанівна НІНОВА
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Формування професійної компетентності соціального педагога у процесі педагогічної практики Abstract   PDF (Українська)
Іванна Володимирівна Размолодчикова
 
1441 - 1470 of 1518 Items << < 44 45 46 47 48 49 50 51 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size