Browse Title Index


 
 
No 10 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна МИХАЙЛЕНКО, Володимир Олексійович НЕСТЕРЕНКО
 
No 11 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Зоя Миколаївна Канівець
 
No 5 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів Abstract   PDF (Українська)
Олександр Григорович Марченко
 
No 18 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНОЗЕМНА МОВА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Веніамінівна Некоз
 
No 12 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ КОМЕНСЬКОГО В БРАТИСЛАВІ) Abstract   PDF (Українська)
Ірина Вікторівна Мигович
 
No 3 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО МУЗИКУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Сергієнко
 
No 5 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНСТРУМЕНТИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ОСВІЧЕНОГО ГРОМАДЯНИНА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Abstract   PDF (Українська)
Олена Миколаївна ФУЧИЛА
 
No 16 (2018): Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС НАВЧАННЯ «КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ Abstract   PDF (Українська)
Петро Михайлович МАЛЕЖИК, Наталія Михайлівна ЗАЗИМКО
 
No 16 (2018): Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки ІНТЕГРАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Іванівна СТОЙЧИК
 
No 9 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ МІЖПРЕДМЕТНИХ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна АКУЛЕНКО, Оксана Миколаївна КОЛОМІЄЦЬ, Оксана Петрівна БОЧКО
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕГРУЮЧА ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ Abstract   PDF (Українська)
Наталя Анатоліївна Несторук
 
No 18 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПОКРАЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Володимирівна Гавриленко
 
No 17–18 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Сергіївна МИТЦЕВА
 
No 1 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ В УЧНІВ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Олександрівна Ткаченко
 
Vol 20, No 353 (2015): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ Abstract   PDF (Українська)
І. М. Тягай
 
No 10 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН (Австрія, Бельгія, Німеччина, Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія) Abstract   PDF (Українська)
Олена Іванівна Огієнко
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НІМЕЦЬКИЙ ПІДХІД Abstract   PDF (Українська)
Яна Олегівна Грицай
 
No 12 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки Інтернаціоналізація вищої освіти: погляд англомовного суспільства Abstract   PDF (Українська)
Вікторія Миколаївна Солощенко
 
No 15 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯД АНГЛОМОВНОГО СУСПІЛЬСТВА Abstract   PDF (Українська)
Вікторія Миколаївна Солощенко
 
No 9 (2016): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ» У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Дмитрівна Козинець
 
No 13–14 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НАВИЧОК ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Олександрівна Береза
 
No 16 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Василівна БОДНАР
 
No 1 (2019): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА Abstract   PDF (Українська)
Владислав Юрійович КИВА
 
No 6 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА Abstract   PDF (Українська)
Олександр Богданович КОШУК, Петро Григорович ЛУЗАН
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Abstract   PDF (Українська)
Олена Вікторівна ЦВЄТАЄВА
 
No 13 (2018): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В СУЧАСНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ Abstract   PDF (Українська)
Віта Валеріївна Безлюдна
 
No 2 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Сергійович Благосмислов
 
No 8 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Abstract   PDF (Українська)
Ірина Ярославівна ПАСТИРСЬКА
 
No 15 (2017): Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки ІСТОРИЧНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ» Abstract   PDF (Українська)
Юлія Леонідівна Яковенко, Наталія Леонідівна Кінішенко
 
No 16 (2018): Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Інна Володимирівна ВЛАСОВА
 
241 - 270 of 1334 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size