[1]
Коваленко, С.М. 2017. АНДРАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ У ПОГЛЯДАХ БРИТАНСЬКИХ ТЕОРЕТИКІВ ОСВІТИ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки". 2 (Лют 2017).