[1]
Горпініч, Т.І. 2017. Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки". 5 (Лют 2017).