[1]
РЕБУХА, Л.З. 2018. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки". 9 (Груд 2018).