[1]
ДЕМ᾽ЯНИШИНА С.В. і МЕДВІДЬ, Ю.І. 2021. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки". 4 (Січ 2021).