[1]
РІЗНИК, В. 2023. УМОВИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЯК ОСНОВИ СУСПІЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ У XXI СТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br> Серія: "Педагогічні науки". 4 (Груд 2023), 170–175. DOI:https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-170-175.