[1]
Коваленко, С.О. 2016. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАЦІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ І ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки". 6 (Сер 2016).